>>>
> Magazin > Kultura i Kreacija > Jer je jedno srce crnogorsko

Jer je jedno srce crnogorsko

meCrnogorski available languages

Jer je jedno srce crnogorsko

Jer je jedno srce crnogorsko

Poslušajte novu kompoziciju:

O majko moja
Mila moja
Svaki te đetić i đevojka voli
O mati moja
Mila zemljo
Najljepša moja vilo
O mati moja
Mila moja
Svaki te voli
Montenegrino
O mati moja
Mila moja
Svaka te voli
Montenegrina
O mati moja
Mila zemljo
Najljepša moja vilo

 

tekst iz inserta:

Kako se čulo i čuće se 50.000+ glasova Crnogorki i Crnogoraca?
Kao jedno!
Kako je izgledalo i izgledaće 50.000+ osmijeha u Crnoj Gori?
Kao jedan! Kao osmijeh Ljuba Čupića!
Kako je disalo i disaće 50.000+ Crnogorki i Crnogoraca?
Kao jedno!
Kako je voljelo i voljeće 100.000+ crnogorskih očiju?
Kao oči jedne majke!
Kako se dizalo i dizaće se 100.000+ crnogorskih ruku?
Za Crnu Goru i njenu odbranu!
Kako je kucalo a tek će kucati 50.000+ srca crnogorskih?
Kao jedno! Jer je jedno srce crnogorsko!

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

meCrnogorski available languages

Top