>>>
> Ekonomija Crna Gora > Moody’s: Crna Gora zadržala rejting B1 (pozitivan izgled)

Moody’s: Crna Gora zadržala rejting B1 (pozitivan izgled)

meCrnogorski available languages

Kreditna rejting agencija Moody’s je u novom Izvještaju potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga B1 za Crnu Goru, uz zadržavanje izgleda – „pozitivan“.
Ovakav kreditni rejting rezultat je, prije svega, visokog rasta BDP-a po glavi stanovnika, institucionalnog jačanja podržanog perspektivom pridruživanja EU, privlačnosti za strane direktne investicije, kao i značajnih investicionih projekata u sektoru transporta, turizma i energetike. Istovremeno, pozitivni izgledi uz rejting B1 odražavaju povoljne srednjoročne izglede zemlje, podržane adekvatnim strukturnim reformama, ali i mjere konsolidacije koje Vlada u kontinuitetu sprovodi, a kojima se doprinosi jačanju fiskalne pozicije Crne Gore. Pored toga, Vlada je preduzela efektivne mjere za značajno smanjenje rizika srednjoročnog refinansiranja duga.
U izvještaju se navodi da je rast BDP-a u 2018. godini od 4,9% vođen prije svega investicijama, ali i još jednom godinom rekordne turističke sezone. Osim toga, pozitivna kretanja na tržištu rada su, uz rast zaposlenosti, podržala rast potrošnje domaćinstava, dok je priliv SDI bio nešto niži u odnosu na prethodnu godinu ali uz zadržavanje i dalje visokog nivoa od 9% BDP-a.
Takođe, eksperti ove kreditne agencije u Izvještaju navode da će slabiji globalni ekonomski izgledi doprinijeti nižim stopama rasta. I pored navedenog za Crnu Goru predviđaju snažan poslovni ciklus, uz stope rasta na nivou od 3,0% u 2019. i 3,2% u 2020. godini, odnosno iznad 10-godišnjeg istorijskog prosjeka od 1,9%.
Kao važna okosnica budućeg razvoja Crne Gore i daljeg poboljšanja kreditnog rejtinga navodi se jačanje konkurentske pozicije koje će se ostvariti implementacijom projekata u sektorima turizma i energetike, kao i ublažavanjem eksternih rizika.
U ovogodišnjem Izvještaju kreditne rejting agencije “Moody’s” istaknuto je da je Crna Gora  vodeća zemlja u procesu pridruživanja EU među balkanskim zemljama, što predstavlja dalji podsticaj za unapređenje vladavine prava i institucionalnih kapaciteta u narednim godinama. Od početka pregovora o pridruživanju EU u junu 2012. godine, Crna Gora je otvorila 32 od 33 pregovaračkih poglavlja i ima tri privremeno zatvorena poglavlja.

meCrnogorski available languages

Top