>>>
> Ekonomija Crna Gora > Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2020

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2020

meCrnogorski available languages

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2020

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2020

Ministarstvo finansija, dva puta godišnje, priprema analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi, u kojoj se analiziraju kretanja osnovnih makroekonomskih indikatora (BDP, cijene, tržište rada, monetarni i eksterni sektor), kretanja u javnim finansijama i sektorskim politikama. U skladu sa Programom Vlade za II kvartal 2020, ovom analizom prikazana su ekonomska kretanja u 2019. i prvom kvartalu 2020, pregled strukturnih politika i reformi ostvarenih u 2019. sa predlozima za njihovo unapređenje, u skladu sa kretanjima i potencijalnim izazovima iz domaćeg i međunarodnog okruženja, pri čemu su uvažavane preporuke Evropske komisije u vezi sa sprovođenjem i unaprjeđenjem reformskih mjera i politika

Ekonomski rast u 2019. bio je iznad procjena i iznosio je 3,6%, vođen rastom izvoza i privatne potrošnje. Zabilježena je još jedna rekordna godina u turizmu, uz nastavak pozitivnih trendova na tržištu rada. Rast inflacije bio je umjeren, što je opredijelilo blagi rast realnih zarada u 2019. U prethodnoj godini, očuvana je stabilnost finansijskog sektora, smanjen je spoljni disbalans u međunarodnoj trgovini, dok je neto priliv stranih direktnih investicija bio relativno visok. Ekonomska kretanja u nastavku godine biće oblikovana pandemijom COVID-19 i sveukupnim odgovorom države na zdravstvenu i ekonomsku krizu.

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2020

Crnogorska ekonomija, kao mali i otvoren sistem, osjetljiva je na spoljnje uticaje, što je i potvrđeno aktuelnom pandemijom svjetskih razmjera, virusom COVID-19. Iako su u prethodnom periodu ostvarene značajne stope rasta ekonomije, razvojni model, u mjeri mogućeg, treba prilagođavati i usmjeravati na one sektore za koje Crna Gora ima nedovoljno iskorišćene resurse i u kojima je moguće ostvariti visok stepen produktivnosti – prerađivačke industrije, poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo i energetika, čime će se, uz adekvatnu primjenu digitalnih tehnologija u svim sferama društveno-ekonomskog razvoja, uticati na jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije i obezbijediti uslovi za smanjenje uticaja negativnih pojava na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Podrška razvoju ovih sektora biće u osnovi Trećeg paketa mjera Vlade Crne Gore usmjerenog na ublažavanje negativnih uticaja pandemije .

 

Kao podrška jačanju makroekonomske stabilnosti nastaviće se sa implementacijom sistemskih rješenja u pravcu jačanja konkurentnosti ekonomskog sistema, kroz unapređenje poslovnog ambijenta, finansijsku i institucionalnu podršku razvoju preduzetništva, odnosno sektora malih i srednjih preduzeća i, u tom okviru, razvoju i diverzifikaciji prerađivačke industrije. Istovremeno, radiće se na unapređenju radnog zakonodavstva, reformi sistema obrazovanja, kao i na unapređenju penzijskog i zdravstvenog  sistema, te postizanju veće efikasnosti i produktivnosti državne uprave. Crnoj Gori je od strane zemalja članica EU data saglasnost za otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja, i jednog od najzahtjevnijih, Poglavlje 8 – Konkurencija, što predstavlja značajan podsticaj evropskim integracijama i snažnu posvećenost ka zacrtanim razvojnim ciljevima.

meCrnogorski available languages

Top