>>>
> Ekonomija Crna Gora > Proljećno zasijedanje MMF-a i Svjetske banke

Proljećno zasijedanje MMF-a i Svjetske banke

meCrnogorski available languages

Delegacija Crne Gore, koju predvode ministar finansija, Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić, učestvuje na proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Delegacija se sastala sa više visokih zvaničnika ove dvije institucije, kao i sa predstavnicima međunarodskih bankarskih institucija u vezi sa strategijom upravljanja javnim dugom u naredne dvije godine, međunarodnim investitorima i rejting agencijama.
Delegacija je učestvovala na sastanku Holandsko-belgijske konstituence, na kojem su prezentovani najnoviji makroekonomski trendovi u svijetu. MMF je prezentovao program revizije kvota zemalja članica. Na sastanku sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru Srikantom Šesadrijem je prezentovan makroekonomski ambijent u Crnoj Gori. Guverner Radoje Žugić je istakao da, uprkos rezoluciji dvije nesistemske banke, pokazatelji na nivou sistema ukazuju na pozitivne performanse, koje karakteriše visok koeficijent solventnosti, visoka likvidnost i dalji pad nekvalitetnih kredita. Naglašeno je da su buduće aktivnosti CBCG usmjerene na njeno institucionalno jačanje, kroz poboljšanje kapaciteta okvira za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, implementaciju procjene vrijednosti aktive banaka i rad na unapređenju sistema plaćanja. Ministar finansija Darko Radunović je apostrofirao smanjenje budžetskog deficita u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu i posvećenost nastavku implementacije mjera fiskalne konsolidacije. Posebno je diskutovano o reformama poreske politike i jačanju okvira za implementaciju javno-privatnih partnerstava.
CBCG je potpisala memorandum o razumijevanju sa Narodnom bankom Ukrajine kojim se stvaraju uslovi za dalje unapređenje saradnje, posebno u oblasti preventive pranja novca. Delegacija Crne Gore se sastala i sa menadžmentom Centra za finansijsku izvrnost (CEF) povodom preuzimanja predsjedavanja ovom organizacijom u narednih godinu dana.

meCrnogorski available languages

Top