>>>
> Ekonomija Crna Gora > CBCG: Preporuke Vladi CG za ekonomsku politiku u 2019

CBCG: Preporuke Vladi CG za ekonomsku politiku u 2019

meCrnogorski available languages

Centralna banka Crne Gore, shodno Zakonu o CBCG može davati Vladi Crne Gore preporuke u oblasti ekonomske politike.

Preporuke za 2019. godinu kreirane su na način da podržavaju srednjeročne ciljeve razvoja ekonomije Crne Gore, postavljene dokumentima „Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018−2020“ i „Fiskalna strategija Crne Gore 2017−2020“. Pomenuti ciljevi uključuju kontinuirani razvoj pravne i institucionalne strukture Crne Gore, baziran na sljedećim pretpostavkama:

 • Ekonomski rast uslovljen razvojem privatnog sektora, naročito mikro, malog i srednjeg preduzetništva, sa posebnim akcentom na rast i oporavak svih preduzeća u privredi;
 • Razvoj i implementacija pravnog okvira u skladu sa propisima Evropske unije i unapređenje konkurentnosti poslovnog ambijenta, uz uvažavanje specifičnosti Crne Gore;
 • Valorizacija potencijala Crne Gore, dominantno u prioritetnim oblastima;
 • Zaštita životne sredine;
 • Smanjenje eksterne makroekonomske neravnoteže, uz postizanje finansijske stabilnosti i fiskalne održivosti, sa posebnim naglaskom na strukturne reforme;
 • Smanjenje nezaposlenosti u cilju podizanja standarda stanovništva;
 • Prevođenje neformalnog sektora u legalne tokove, tj. smanjenje neformalne ekonomije.

Centralna banka snažno podržava proces fiskalne konsolidacije usmjeren ka uravnoteženju tekuće potrošnje Države, širenju osnovice rasta kroz investicioni ciklus u privatnom i državnom sektoru, i širenju poreske osnovice, što sveukupno doprinosi jačanju fiskalne održivosti i stabilnosti. Ostvarivanje ciljeva ekonomske politike u 2019. godini, u ambijentu fiskalne konsolidacije, realizovaće se kroz sljedeće očekivane vrijednosti makroekonomskih indikatora:

 • Stopa inflacije na godišnjem nivou u rasponu od 2% do 3%;
 • Povećanje zaposlenosti sa akcentom na domaću radnu snagu;
 • Povećanje industrijske proizvodnje;
 • Smanjenje deficita budžeta.

Preporuke su usmjerene na liječenje ranjivosti privrednog sistema Crne Gore i grupisane su na sljedeći način:

 1. Preporuke u oblasti realnog sektora;
 2. Preporuke u oblasti finansijskog sistema;
 3. Preporuke u oblasti fiskalne politike;
 4. Preporuke u oblasti statistike.

Na žalost, i ove godine preporuke Vladi Crne Gore date su u vidu brošurice koja zajedno sa sadržajem i koricom broji 15 stranica. Štaviše, riječ je o smanjenju broja stranica za 25%, jer je prošlogodišnje izdanje imalo ,,čak” 20 stranica! Treba podsjetiti da je CBCG prije recimo 3 godine bila ozbiljno posvećena poslu kada je riječ o preporukama crnogorskoj Vladi, i to je bio ozbiljni elaborat na preko 200 stranica kvalitetnih analiza. Takođe, pogledajte i neka prošla izdanja, podsjećanja radi: (2015) , (2014). Nadamo se da će se u budućnosti ekonomisti Centralne banke, s obzirom da su “pošteđeni” većine operacija monetarne politike jer nemamo vlastitu valutu, više posvetiti ekonomskoj analizi Crne Gore radi opšteg boljitka.

meCrnogorski available languages

Top