>>>
> Ekonomija Crna Gora > Šta donosi Treći paket socio-ekonomskih mjera?

Šta donosi Treći paket socio-ekonomskih mjera?

meCrnogorski available languages

Šta donosi Treći paket socio-ekonomskih mjera? – Premijer Marković predstavio III paket Vladinih mjera podrške građanima i privredi: Nakon 280 mil. u prvom, i 40 mil. u drugom paketu, treći paket podrške vrijedan je 1,22 milijarde eura

Šta donosi Treći paket socio-ekonomskih mjera? – Premijer Marković predstavio III paket Vladinih mjera podrške građanima i privredi

Nakon 280 mil. u prvom, i 40 mil. u drugom paketu, treći paket podrške vrijedan je 1,22 milijarde eura

Predsjednik Vlade Duško Marković saopštio je da je Vlada usvojila treći paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vrijedan 1,22 milijarde eura koji pokriva period od četiri godine.

Konferencija za medije - predstavljanje trećeg paketa ekonomskih mjera (23.07.2020.)

„Pandemija koronavirusa, pored zdravstvene, uzrokovala je i ekonomsku krizu globalnih razmjera, čiji se negativni uticaj ne može preciznije procijeniti, niti se nažalost danas nazire njen kraj. Nakon što smo veoma uspješno savladali izazove na samom početku epidemije, i u prvim danima njene pojave reagovali adekvatnim mjerama ekonomske podrške privredi i građanima, implementirajući ih tokom prvog i dugog kvartala, naše očekivanje je bilo da ćemo treći paket mjera ipak donijeti u povoljnijem ambijentu od današnjeg. Prvi paket mjera iznosio je 280 miliona eura i dominantno se odnosio na održavanje tekuće likvidnosti, te podršku najugroženijim kategorijama stanovništva. Drugi set mjera kreiran je u pravcu očuvanja radnih mjesta i stvaranja pretpostavki za brži oporavak naše ekonomije. Za to smo samo do Juna izdvojili oko 40 miliona eura. Već u toku implementacije svih ovih aktivnosti, bili smo svjesni činjenice da trenutak koji živimo prevazilazi domete interventnih mjera koje su na sličan način sprovele i mnoge druge države. Uvidjeli smo i da nam je globalna ekonomska situacija nametnula još veću i zahtjevniju obavezu – obavezu odgovornog, promišljenog i dugoročnog pristupa u ekonomiji i razvoju. Zbog toga će treći paket ekonomskih mjera, koji se priprema već mjesecima, iznositi 1,22 milijarde eura“ – saopštio je Premijer na konferenciji za medije održanoj neposredno nakon što je Vlada usvojila treći paket mjera.

Šta donosi Treći paket socio-ekonomskih mjera? - Premijer Marković predstavio III paket Vladinih mjera podrške građanima i privredi: Nakon 280 mil. u prvom, i 40 mil. u drugom paketu, treći paket podrške vrijedan je 1,22 milijarde eura Konferencija za medije - predstavljanje trećeg paketa ekonomskih mjera (23.07.2020.)

Izdvajanja uz stabilnost finansijskog sistema
Predsjednik Vlade je rekao da je ne manje važno da ćemo do ovolike sume novca i izdvajanja doći na fiskalno održiv način, ne ugrožavajući stabilnost finansijskog sistema.
„Da bi se ovako planirana ekonomska strategija sprovela u djelo, Vlada je pripremila cijeli spektar zakonodavnih intervencija. On podrazumijeva donošenje dva nova zakona: Zakon o inovacionoj djelatnosti; Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija; Ali i suštinske intervencije u smislu izmjena i dopuna još dva važna zakonska teksta: Zakona o porezu na dodatu vrijednost, i Zakona o energetici“ – kazao je premijer Duško Marković.
Sigurnost za zaposlene, penzionere, korisnike socijalnih davanja i sve građane
Predsjednik Vlade je istakao da će se mjere, ili bolje reći nova ekonomska strategija – protezati u periodu od četiri godine, čime ćemo obezbijediti izvjesnost i predvidivost za našu privredu, kompanije i preduzetnike, a sljedstveno tome – i sigurnost za zaposlene, penzionere, korisnike socijalnih davanja, i sve naše građane.
Treći paket mjera obuhvatiće, saopštio je Premijer, određene kratkoročne, i posebno dugoročne mjere.
Namjena kratkoročnih mjera je da obezbijede:
– Podršku sektoru turizma u iznosu od 83.350.000 eura;
– Podsticaj poljoprivredi i ribarstvu za realizaciju investicija u ukupnom iznosu od 89,4 miliona eura;
– Unapređenje konkurentnosti privrede i to kroz 17 programskih linija i davanjem 10 miliona eura bespovratnih sredstava samo u 2020. godini!
– Podršku privredi kroz subvencionisanje zarada uključujući turizam u ukupnom iznosu od 16,2 miliona eura!
– Podršku najugroženijim kategorijama stanovništva u iznosu od 1,8 miliona eura!
„Dakle, u okviru interventnog pristupa ponovo ćemo subvencionisati zarade i sačuvati naše zaposlene, reprogramirati kredite i smanjiti stopu PDV-a sa 21% na 7% na pripremanje i usluživanje hrane i bezalkoholnih pića u svim ugostiteljskim djelatnostima i to na period od godinu dana“ – kazao je premijer Duško Marković.
Po 200 eura za najranjivije kategorije, 13% povećanje najnižih penzija retroaktivno od 1. januara
Predsjednik Vlade je rekao da je, uvažavajući potrebe najranjivijih kategorija građana, predviđena i novčana pomoć sa po 200 eura za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodica, i korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca.
„Pored toga Vlada će predložiti amandman na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim će se obezbijediti korisnicima najniže penzije da im se planirano povećanje od 13% retroaktivno isplati od 1. Januara 2020. godine. Vjerujemo da će pomenute mjere, iako metodološki kratkoročne, uz brojne druge koje ih prate, postići efekat koji se od njih očekuje u brzom roku“ – saopštio je Premijer.
Dugoročne mjere za razvoj turizma, IT sektora, poljoprivrede, robarstva, energetike i saobraćaja
Predsjednik Vlade je predstavio dugoročne mjere navodeći da je riječ o Vladinoj strateškoj viziji podrške svim granama ekonomije.
Te mjere su, rekao je Premijer, namijenjene:
– Razvoju informacionih tehnologija sa ambicijom prerastanja ovog sektora u IT industriju.
– Turizmu kao strateškoj privrednoj grani
– Poljoprivredi i ribarstvu
– Saobraćaju.
Predsjednik Vlade je kazao da je očigledno da dugoročne mjere treba da ostvare efekat u svim onim granama gdje nova realnost nameće i potrebu novog i posebno podržanog ekonomskog modela.
„Zbog toga je treći paket na srednji i duži rok prepoznao prostor za brz i fokusiran razvoj, zasnovan na postignutim rezultatima, isprobanim iskustvima, i platformi stavljanja postojećih i izdašnih resursa u funkciju održivog razvoja. U ovom dijelu posebno smo prepoznali važnost ulaganja u oblasti informacionih tehnologija, gdje smo za podsticaje namijenili oko 30 miliona eura. Ipak, osim razvojnih mogućnosti u svim oblastima koje nam to nude, prepoznali smo još jedno polje na kojem je neophodno djelovati istovremeno. To je neophodnost racionalizacije i smanjenja neproduktivnih troškova“ – saopštio je Premijer.
Projektovana strateška ulaganja i ekspanzivna budžetska potrošnja koja ima razvojni karakter, na drugoj strani treba da bude praćena štednjom i racionalizacijom onamo gdje tekuća potrošnja predstavlja balast i ne pruža novu vrijednost ili razvojnu mogućnost.
Predsjednik Vlade je kazao da projektovana strateška ulaganja i ekspanzivna budžetska potrošnja koja imaju razvojni karakter, i da na drugoj strani treba da budu praćene štednjom i racionalizacijom onamo gdje tekuća potrošnja predstavlja balast i ne pruža novu vrijednost ili razvojnu mogućnost.
Zbog toga će, kazao je premijer Duško Marković, treći paket obuhvatiti i:
– Smanjenje tekuće neinvesticione potrošnje u obuhvatu od dodatnih 10% kod svih budžetskih korisnika i državnih fondova. Ovdje će pod posebnom pažnjom biti racionalizacija budžetske pozicije – Ostala lična primanja !
– Smanjenje voznog parka u javnoj administraciji, ograničavanje broja korisnika koji imaju pravo ka korišćenje službenih vozila, kao i prodaju dijela voznog parka!
– Racionalizaciju zarada u preduzećima sa državnim vlasništvom.
Naša je obaveza da pretvorimo izrečeno u djelo kao novu vrijednost za CG i sve građane
Premijer Duško Marković je kazao da Vlada smatra obavezom da osigura ekonomsku i finansijsku stabilnost, i materijalnu sigurnost svakog pojedinca uz obezbijeđen infrastrukturni i sveukupni razvoj, i dalji rast naše ekonomije.
„Zbog toga nijesmo ostali na pristupu nekih drugih ekonomija i ekonomskih doktrina, koje svoje planove i intervencije planiraju na kratak rok. Mi smo stabilnost i sigurnost u ovoj najvažnijoj društvenoj oblasti postavili na rok od naredne 4 godine, sa ulaganjem milijardu i dvjesta dvadeset miliona eura u sopstveni razvoj i održivost, stvarajući na taj način obavezu i za novu Vladu. Od takve obaveze mi nećemo bježati, kao ni od odgovornosti i posvećenosti da sve ovo o čemu će detaljnije govoriti kolege ministri, pretvorimo u djelo, u novu šansu i novu vrijednost za našu Crnu Goru, za svakog pojedinca i njegovu porodicu“ – zaključio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković predstavljajući javnosti III paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi u prevladavanju posljedica pandemije

Predstavljen Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. €

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović danas je okviru Vladinog Trećeg paketa socio-ekonomski mjera predstavio Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. €.
U okviru kratkoročnih mjera podrške poljoprivredi kreirana je podrška za reprogramiranje postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka, uvođenjem grejs perioda do 12 mjeseci, uz subvenciju kamata u punom iznosu u tom periodu.
„Zadržavajući orjentaciju podrške prema malim porodičnim gazdinstvima, rastu njihove konkurentnosti i očuvanju njihove održivosti Konceptom je predviđeno generisanje velikih pokretača u ključnim sektorima koji će doprinijeti brzoj, mjerljivoj i sigurnoj supstituciji uvoza. Ti veliki sektorski generatori će istovremeno biti pokretači široke kooperantske mreže malih gazdinstava koji će dobiti sigurnost nabavke potrebnih repromaterijala, stručnu logistiku i sigurnost plasmana proizvoda“, kazao je potpredsjednik Simović i u nastavku dodao: „Otvoriće se brojna nova kvalitetna i sigurna radna mjesta. Obezbijediće se rast konkurentnosti predmetnih sektora kroz integrisanje domaće primarne proizvodnje i prerade, što će gotovim proizvodima dati dodatni kvalitet, bolju tržišnu prepoznatljivost i cijenu više. Pored garantovanog kvaliteta i obezbijeđenog kontinuiteta kratki lanci snabdijevanja daće poseban imidž turističkoj ponudi i ponudi u svim maloprodajnim objektima.
Ovako organizovani proizvodni pogoni velikog kapaciteta predstavljali bi svojevrstan novi model robnih rezervi Crne Gore u određenoj grupi važnih proizvoda, zasnovan na tržišnim principima.
Zadatak novog pristupa je da obezbijedi veći stepen inovativnosti. Sektor inovacija treba da iskorači iz okvira samo akademskog i treba da pokaže svoju praktičnost, kroz uključenost u konkretne projekte.
Novi projekti će pored oslonca na raspoložive prirodne resurse, ljudske kapacitete, tradiciju, biti oslonjeni na postojeće prerađivačke kapacitete, kao i na Luku Bar – ključnu komparativnu prednost Crne Gore. preko koje ćemo obezbijediti sigurniju, cjenovno i kvalitativno konkurentnu nabavku ključnih inputa za proizvodnju.
Imajući sve to u vidu u ovom Vladinom Trećem paketu kreiram je Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva.“
Ovim konceptom definisani su pravci brzih razvojnih prodora vrijednosti investicija oko 85 miliona eura, koji će se obezbijediti supstituciju uvoza od preko 94 miliona eura.
Koncept brzih prodora u oblastima poljoprivrede i ribarstva podrazumijeva konkretne projekte u oblastima proizvodnje mesa, ribe, povrća, voća, brašna i ulja.
Za realizaciju ovih investicija predviđene su posebne kreditne linije za podršku agro-industriji i proizvodnji hrane, pod povoljnih uslovima i sa subvencijom kamate tokom grejs perioda.

Treći paket nudi olakšice za inovativne djelatnosti u CG

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović je tokom svog izlaganja predstavila novi podsticajni zakonodavni okvir za inovacije i tehnološki razvoj čije predloge je usvojila Vlada Crne Gore.
Ovim zakonima Crna Gora otvara nove mogućnosti – širok spektar olakšica i podsticaja za razvoj inovativne privrede i startap kompanija, nudi iste uslove za domaće i inostrane kompanije a samim tim postaje i atraktivna destinacija za tehnološko preduzetništvo i testiranje novih tehnologija.
Tokom konferencije ministarka je posebno ukazala na mjere trećeg paketa koje se odnose na jačanje IT privrede, a koje podrazumijevaju finansijski paket od 30 miliona eura za period 2020-2024 i to u direktnom partnerstvu Vlade Crne Gore i domaćeg privrednog sektora uz učešće stranih direktnih investicija.
Sledeće mjere:
1. Uspostavljanje Crnogorskog strateškog IT klastera – 300.000 EUR
2. Uspostavljanje Centra za podršku elektronskoj trgovini (eCommerce) – 150.000 EUR
3. Uvođenje globalnih onlajn sistema plaćanja u Crnoj Gori
4. Uspostavljanje Inovacionog centra sa tehnologijama virtuelne i proširene stvarnosti 25.5MIL EUR
5. Inovacije u javnom sektoru – 339.000 EUR
6. Kontinuirana podrška inovativnim startapovima – 500.000 EUR
Mjere imaju za cilj da IT sektor postane nova jaka privredna grana, sa visokim izvoznim potencijalom; IT privreda i digitalizacija postanu katalizatori razvoja inovativne privrede koja će osnažiti naše tradicionalno jake privredne grane (energetiku, turizam i poljoprivredu) i koja će biti u funkciji digitalne transformacije Crne Gore.

Subvencije na zarade se nastavljaju

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić danas je kroz predstavljanje Trećeg Vladinog paketa socio ekonomskih mjera kazala da, kada govorimo o onome što Ministarstvo ekonomije planira, ovaj program obuhvata kratkoročne i dugoročne mjere.
„Kroz treći paket mjera u odnosu na kratkoročne mjere, Ministarstvo ekonomije od 1. avgusta kreće sa subvencijom za zarade. Planirano je 18 miliona eura do kraja godine. U naredna tri mjeseca će biti dodijeljene subvencije za zarade zaposlenih u iznosu od 50-100% minimalne bruto zarade i to:
– Zabranjene djelatnosti 100%
– Turizam 70%
– Ugostiteljstvo 50%
– Drumski saobraćaj 50%
– Karantin i samoizolacija 50%
– Roditelji djece do 7 godina 50%.
– Za podršku novom zapošljavanju u trajanju od 6 mjeseci subvencionisaćemo 70% zarade.
Takodje, kao bespovratnu podršku privredi opredijelili smo 10 miliona eura za Program unapređenja konkurentnosti privrede koji obuhvata 17 programskih linija. Ovaj program će pružiti mogućnost da se bez papira i šaltera aplicira a mi ćemo biti brzi u realizaciji.
Kroz mjere podrške obezbijedili smo i beskamatne kredite za energetski efikasan dom za domaćinstva i to za ugradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, peći za pellet, demit fasade i energetski efikasnu bravariju. Taj projekat će početi od 1. oktobra”, kazala je ministarka.
Ona je naglasila da kada govorimo o dugoročnim, razvojnim mjerama one su podijeljene na tri grane i to na energetiku, industrijsku politiku i rudarstvo. Te mjere su planirane do 2024. godine i kada govorimo o prerađivačkoj industriji prioriteti će biti prehrambena, drvna i metalna industrija. Za te grane obezbijedićemo subvencionisanje kamata i grantove za ulaganja u industriju.
“U oblasti energetike imaćemo snažne investicije državnih preduzeća. Planovi najvećih energetskih subjekata u državi obuhvataju investicije ukupne vrijednosti od oko 1 milijardu €. U periodu do 2024. godine, očekuje se realizacija od oko 734 mil. € investicija. Procjena je, da od ukupnog iznosa, realizacija oko 350 mil. € može biti ugovorena sa crnogorskim kompanijama koa izvođačima, proizvođačima i prodavcima. Biće to dugoročni signal privredi da pokrene proizvodnju najjednostavnijih elemenata, poput: drvenih i betonskih stubova, ili u kasnijoj fazi aluminijsko-čeličnih užadi, profila, distributivnih transformatora koji bi se mogli proizvoditi u CG”, poručila je Sekulić.
Naglasila je da smo u rudarstvu, bez obzira na korona virus, imali porast proizvodnje od 17%. Svakome ko kroz eksploataciju min.sirovina omogući njenu dalju preradu ćemo obezbijediti da ne plaća koncesionu naknadu i da istovremeno dobije invest grantove i subvencionirane kredite.
“Kroz ovaj paket smo našli mjeru onoga što je ostvarivo, inovativno, odgovorno i realno. Zaokružili smo finansijski okvir, obezbijedili dovoljno energije, ljudi i volje da ovaj paket mjera realizujemo i dovedemo do kraja”, zaključila je ona.

meCrnogorski available languages

Top