>>>
> Ekonomija Crna Gora > specijalizacija / Strategija pametne specijalizacije: online upitnik

specijalizacija / Strategija pametne specijalizacije: online upitnik

meCrnogorski available languages

Pametna specijalizacija S3
U okviru izrade Strategije pametne specijalizacije (S3), Ministarstvo nauke Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i ostalim partnerima, trenutno sprovodi proces preduzetničkog otkrivanja.
Nakon drugog kruga radionica po prioritetnim sektorima, Ministarstvo objavljuje javni poziv akademskom, privrednom, javnom i civilnom sektoru za popunjavanje online upitnika, a u cilju kvalitetnog definisanja prioritetnih oblasti razvoja i otkrivanja skrivenih potencijala u prioritetnim sektorima. Za razvojne projekte u sektorima, koji će kroz Strategiju pametne specijalizacije biti definisani kao prioritetni u Crnoj Gori, kroz evropske fondove i nacionalne šeme finansiranja biće odobrena značajna sredstva.
Ministarstvo ekonomije poziva zainteresovanu javnost da uzmu aktivno učešće u procesu popunjavanja upitnika.
Upitnik je otvoren do 25. jula i dostupan je na sljedećem linku:
Podsjećanja radi, Crna Gora prvi put sprovodi Proces preduzetničkog otkrivanja (en. Entrepreneurial Discovery Process – EDP), od maja tekuće godine. Najbitniji pokazatelji koji ukazuju na snage i potencijale Crne Gore za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, definisani su na osnovu pripremnih analiza za izradu Strategije pametne specijalizacije. EDP podrazumijeva interaktivni proces u kojem poslovni sektor, u saradnji sa naučnoistraživačkim, javnim i civilnim akterima, definiše budući smjer razvoja društva.
  • Ministarstvo ekonomije

Pametna specijalizacija S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3  S 3 

meCrnogorski available languages

Top