>>>
> Posts tagged "javna rasprava"

Vlada krajem februara traži sugestije svog programa rada za 2021!

gov.me gov .me gov me nova metodologija pregovora eu gov.me Vlada.me Vlada CG sugestije

Sugestije o Programu rada Vlade 2021; Marković:ovo je neshvatljivo! Da li se radi o prevelikoj transparentnosti vlade ili, pak, totalnoj neorganizovanosti aktualne izvršne vlasti? - Vlada Crne Gore, po prvi put u istoriji, organizuje KONSULTACIJE programa rada za 2021. godinu. Ni to ne bi bilo ništa čudno da vrijeme nije duboko

Besac – Valorizacija Tvrđave u blizini Virpazara

besac bar skadarsko jezero tvrdjava utvrdjenje virpazar bar

Besac - Valorizacija Tvrđave u blizini Virpazara Besac - Valorizacija Tvrđave kod Virpazara Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA TVRĐAVA “BESAC” VIRPAZAR, OPŠTINA BAR i  upućuje JAVNI

Jusovača: Podgorica revitalizuje nekadašnji zatvor

jusovača podgorica podgorica revitalizacija zatvor jusovaca kazamat jail prision camp logor bus station hostel revitalization podgorica crna gora montenegro kreativna crna gora creative hub muzej museum

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 041/18), objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti sa planom revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica. Vrijeme trajanja: od

Kako se donosi zakonodavstvo EU?

raza "odlučeno je u Briselu" se često upotrebljava u medijima u Evropi. Postavlja se pitanje - Na koji način se usvaja zakonodavstvo EU i šta je pozadina zakonodavnog procesa? Evropski parlament preuzeo je centralnu ulogu u donošenju odluka na nivou EU 1992. godine uvođenjem postupka saodlučivanja. Prema postupku saodlučivanja, odnosno redovnim zakonodavnim postupkom, prijedlogu

Top