>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan

Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan

meCrnogorski available languages

Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan

Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, govorila je na panelu u okviru video konferencije “Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan” u organizaciji SIGMA-e i OECD-a, na kojoj je predstavljen Izvještaj Government at a Galance.

„Svjedoci smo promjena koje donosi pandenija korona virusa i uvjerena sam da je ova pandemija promijenila tok digitalne transformacije, ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom regionu i mnogo šire, u čitavom svijetu, otvarajući brojne mogućnosti koje jedni za druge možemo da uradimo. Pandemija je naglasila veliki značaj tehnologije, kao i glavnu ulogu efikasne, otvorene i odgovorne uprave. Vlada Crne Gore je u periodu pandemije nastojala da ubrza primjenu inovativnih digitalnih tehnologija, kako bi podržala buduću otpornost zdravstvene ekonomije i pružanja javnih usluga. Potvrdilo se da su prethodno realizovane aktivnosti na polju digitalizacije stvorile jedan kvalitetan i održiv okvir, kako u normativnom, tako i u infrastrukturnom i aplikativnom smislu, kao i da u javnoj upravi Crne Gore postoje kvalitetni i upotrebljivi elektronski servisi. U prethodnom periodu bili smo svjedoci da su se građani vrlo brzo okrenuli korišćenju ovih e-servisa, iako ih ranije nisu prepoznali kao korisne i važne“, zaključila je Pribilović.

“Vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave u potpunosti su posvećene aktivnostima u oblasti reforme javne uprave. U tom smislu, veoma nam je značajna podrška i zajednički rad sa SIGMA-om. Ministarstvo javne uprave je koordiniralo na dostavljanju podataka za publikaciju Government at a Glance ispred Crne Gore i aktivnostima koje se prate kroz Inicijativu za Zapadni Balkan. Publikacija je dobar presjek stanja u javnom sektoru i izvanredna prilika da se sagledaju, kako aktuelno stanje, tako i trendovi na nivou svake zemlje pojedinačno i regiona u cjelini. Drugim riječima, ovo je prilika za ekonomije da i na ovaj način, kroz prizmu realizovanih aktivnosti i procjenu stanja eksperata, sagledaju gdje su, šta su do sada postigli i kakve mogućnosti se otvaraju u daljem procesu reformi“, kazala je ministarka Pribilović.

Ministarka Pribilović je kazala da je ostvareni napredak prepoznat u Izvještaju Evropske komisije, koji pokazuje da je zadovoljstvo građana pruženim uslugama u Crnoj Gori poraslo najviše u odnosu na region.

Vlada na prvi pogled: Zapadni Balkan

“Podsjetiću da je u 2019. godini porastao stepen zadovoljstva građana pruženim uslugama za 66% u odnosu na 2017. godinu kada je bio 42%. Sličan podatak pokazuje regionalno istraživanje prema kojem je Crna Gora država u regionu u kojoj je najveći procenat, čak 51%, ispitanika zadovoljno efikasnošću administrativnih procedura. Takođe, najotvorenija smo Vlada u regionu što potvrđuje regionalno istraživanje koje je sproveo civilni sektor”, kazala je Pribilović.

Ministarka Pribilović je na panelu istakla da je Vlada Crne Gore posvećena digitalnom razvoju i modernizaciji javne uprave i osnov za unapređenje rada je u primjeni informacionih tehnologija, interoperabilnosti, elektronskoj upravi i otvorenim podacima, ka daljoj modernizaciji i transparentnosti rada javne uprave i povećanju efikasnosti i kvaliteta usluga.

Na konferenciji je predstavljena publikacija “Government at a Glance”, prvo regionalno izdanje o aktivnostima vlada i rezultatima, javnim finansijama, javnom zapošljavanju, budžetskoj praksi i procedurama, upravljanju ljudskim resursima, javnim nabavkama, digitalnoj vladi.

 

Izvor: Vlada CG

meCrnogorski available languages

Top