>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > CG iseljeništvo: Izvještaj o konsultacijama i javnoj raspravi

CG iseljeništvo: Izvještaj o konsultacijama i javnoj raspravi

Nakon održanih konsultacija organizacije “MEP” sa radnom grupom za izradu nacrta zakona o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom i održavanja javne rasprave, objavljen je izvještaj. Izvještaj je dostupan elektronskoj formi na portalu eUprave.

MEP je učestvovao u inicijalnim konsultacijama i predložene su smjernice u kojem pravcu bi se trebao pisati zakon. Prihvaćena su tri smjernice, djelimično prihvaćene dvije i dvije su odbijene. Prihvaćene su smjernice o uspostavljanju dana iseljeništva, dodjele nagradi i o imenovanju pojedinih iseljeničkih zajednica u komentaru zakona.

Djelimično su prihvaćene smjernice koje će se prenijeti u nadležnost Savjeta i koje će biti detaljno regulisane podzakonskim aktima. Te smjernice su obuhvatale brendiranje i uspostavljanje međunarodnog imidža Savjeta, kao i regulacija izborne procedure, koja će se regulisati podzakonskim aktima umjesto pomenutim zakonom.

Odbijen je naš prijedlog smjernica za uspostavljanjem malog ali efikasnog savjeta. Razlika u odnosu na inicijalni prijedlog je bio taj što bi brojao tridesetak predstavnika umjesto zamišljenih preko pedeset. Ukratko, izabrani predstavnici bi trebali zastupati i koordinisati sa iseljeništvom zemlje iz koje dolaze, a u pojedinim slučajima i više zemalja pokrivajući cjelokupno poznato crnogorsko iseljeništvo. Štaviše, broj predstavnika iz pojedinih zemalja se povećao u odnosu na inicijane stavove u nacrtu. Takođe, nije prihvaćena naša sugestija o uspostavljanju savjeta na veći nivo davanjem kontrolne i inicijativne funkcije uz predloženu savjetodavnu. Za implementaciju takve smjernice morala bi postojati politička volja.

Nakon obavljenih konsultacija sa nevladinim sektorom i usvojenim izvještajem o javnoj raspravi, radna grupa treba integrirati prihvaćene prijedloge u nacrt zakona koji će biti proslijeđen Vladi Crne Gore, a potom predat Skupštini na razmatranje.

Top