>>>
> Ekonomija Crna Gora > Ekonomski indikatori Crne Gore i trgovina sa EU

Ekonomski indikatori Crne Gore i trgovina sa EU

Prvi samit na nivou EU i Zapadnog Balkana održaće se u Sofiji u maju 2018. godine pod Bugarskim predsjedavanjem EU. Shodno tome, EU u saradnji sa EPRS-om i Globalstatom su priredili infografik o crnogorskoj ekonomiji. Posebni akcentat je dat na trgovinu sa EU, informacijama o investicijama, potpori Evropske unije kao i o kreditima.

Top