>>>
> Ekonomija Crna Gora > 6. konferencija o brendiranju: Crna Gora posvećena razvoju imidža

6. konferencija o brendiranju: Crna Gora posvećena razvoju imidža

meCrnogorski available languages

Proces brendiranja je od velikog značaja za sve države koje žele da izgrade konkurentski identitet i postanu jak i moćan činilac regionalne ali i globalne ekonomije, politike i sveukupnog života. U ovom periodu se u svijetu brendira preko 100 država i sve streme ka ispunjavanju jednog skoro pa istog cilja a to je privući strane investicije, posebno one direktne, koje dolaze iz razvijenih i ekonomija. Ciljevi se odnose i na privlačenje turista, stvaranje uslova zbog kojih će stranci željeti da studiraju i rade u našoj državi, promovisanje nacionlnog kulturnog nasljeđa a posebno značajan cilj je da se poveća tražnja za domaćim proizvodima kao i povećanje izvoza.
“Ministarstvo ekonomije radi na procesu razvoja nacionalnog brenda zasnovanog na jedinstvenom modelu koji će sprovoditi svi sektori od značaja za breniranje Crne Gore”, kazao je generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, Jovo Rabrenović.
Tim riječima u Tivtu zatvorena šesta po redu Konferencija o nacionalnom brendiranju koju Ministarstvo ekonomije organizuje u saradnji sa njemačkom fondacijom “Hanns Seidel Stiftung” već dugi niz godina, između ostalog radi poboljšanja imidža zemlje.
izgradnja imidža brendiranje marketing crna gora
Kroz tri panela govorilo se o perspektivi razvoja nacionalnog brenda na osnovu rezultata istraživanja, vizuelnom identitetu nacionalnog brenda Crne Gore i logotipu kao važnom elementu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda naše zemlje. Kroz izlaganja smo mogli da čujemo koliko je bitno korišćenje brenda i kako se potencijali države mogu pozitivno iskoristiti.
Rabrenović je istakao važnost održavanja konferencija na svakih pola godine kao dobru priliku da se razmjenom iskustava, informacija i stručnog mišljenja definišu smjernice za dalje aktivnosti u cilju razvoja nacionalnog brenda Crne Gore. Crna Gora je na dobrom putu da postane najbolje rangirana regionalna država na globalnoj listi nacionalnih brendova i preuzme na sebe primat da i u tom procesu bude primjer ostalima kako se radi na unaprijeđenju nacionalnog imidža i prezentiranju sopstvenog nacionalnog identiteta.
„U tom pravcu mora se napraviti konsenzus svih relevantnih subjekata i iz godine u godinu planirati progesivan napredak uz adekvatna ulaganja u ovaj proces“, zaključio je Rabrenović.

meCrnogorski available languages

Top