>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crna lista: Najveći poreski dužnici u CG

Crna lista: Najveći poreski dužnici u CG

meCrnogorski available languages

Crna lista: Najveći poreski dužnici u CG

Crna lista: Najveći poreski dužnici u CG

Na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika (“Sl. list Crne Gore”, br. 56/12 od 09.11.2012.), koju je Vlada Crne Gore donijela u oktobru 2012. godine, a koja se primjenjuje od 1. jula 2013. godine, Ministarstvo finansija i Poreska uprava objavili su inovirane spiskove najvećih poreskih dužnika, tzv. Crnu listu poreskih obveznika.

Na prvom spisku nalaze se imena 100 poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog: poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti i koncesija, dok su na drugoj imena 100 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz i na lična primanja.

Treba naglasiti da je Poreska uprava kod svih obveznika koji se nalaze na listama u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane mjere, uključujući i mjeru predlaganja stečaja, a sve u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga.

U skladu sa navedenom Uredbom, liste se objavljuju na internet stranici Poreske uprave.

 

Top 100 – neplaćeni PDV, porez na dobit, porez na promet nepokretnosti i koncesije

R.br. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA NAPOMENA DUG APRIL 2020
1 02464446 DOO “Vektra – Jakić” Pljevlja UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 9.733.842,88
2 02154960 DOO ”Tehnoput” Podgorica REPROGRAM 4.787.941,31
3 02049899 DOO “Vektra Montenegro” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 4.748.784,70
4 02391694 DOO “Family shop RVD” Bar REPROGRAM 2.768.711,29
5 02722151 DOO ”A-Kop” Podgorica 2.679.426,98
6 02276917 DOO ”Vuk & petrol Kotor 2.641.067,12
7 02238942 DOO ”Fab – live” Podgorica REPROGRAM 2.333.623,68
8 02070812 DOO ”Cijevna komerc” Podgorica REPROGRAM 1.778.151,24
9 02008238 AD ”Vektra Boka” Herceg Novi UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 1.398.950,84
10 02009501 AD “Rudnik uglja” Pljevlja REPROGRAM 1.104.493,51
11 02636557 DOO “Braća Kolić” Bijelo Polje 980.428,02
12 02638533 DOO ”Old town invest group” Budva REPROGRAM 960.652,78
13 02247097 DOO ”Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” Podgorica REPROGRAM 946.393,54
14 02459833 DOO ”GBM Adriatica” Budva 851.503,68
15 02667606 DOO “6 Plus” Podgorica 817.888,78
16 02919079 DOO ”Nowness adriatico” Tivat 741.777,03
17 02016052 AD “Inpek” Podgorica REPROGRAM 740.092,64
18 Peković Blagoje Tivat 706.415,04
19 02809559 DOO ”Modena gradnja” Budva 628.000,60
20 02081873 DOO ”Nivel” Podgorica REPROGRAM 624.162,58
21 02976501 DOO ”Cijevna commerce” Podgorica REPROGRAM 587.429,45
22 03043061 DOO ”Likra” Podgorica 584.451,52
23 02662493 DOO “Wood” Žabljak 582.599,18
24 02261871 AD “Servistrans” Rožaje UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 559.046,30
25 Vuksanović Gojko Budva 559.016,93
26 02438496 DOO ”Montenegro Premier” Podgorica REPROGRAM 505.194,57
27 02204509 DOO ”Mercur Europa” Budva UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 493.459,11
28 02096552 DOO ”Rokšped” Podgorica REPROGRAM 482.880,11
29 02710048 DOO ”Luzitanos-invest Co” Budva UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 472.075,55
30 02772345 DOO ”Premier building” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 449.263,16
31 02205068 DOO “Katel” Podgorica 445.882,52
32 02709333 DOO “WTE Desalinizacija morske vode” Podgorica REPROGRAM 438.165,51
33 02806428 DOO ”Gsb” Budva 437.722,03
34 02046652 AD “Bijelo Polje” Bijelo Polje 426.549,11
35 02380510 DOO “Alpet” Gusinje 420.273,69
36 Miljanić Milovan Podgorica 408.252,76
37 02784378 DOO ”Euro Pipe” Šavnik REPROGRAM 391.622,91
38 02694425 Dio stranog društva “Karapidis Bross Co – Spaik” Podgorica 379.831,37
39 02297582 DOO ”Moninvest” Budva 375.043,10
40 02400863 DOO “Premija” Kotor REPROGRAM 369.673,92
41 02293200 DOO ”Čistoća” Herceg Novi REPROGRAM 350.326,75
42 02044919 DOO ”Gradina – Company” Rožaje UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 328.514,47
43 02215586 DOO ”Bast” Nikšić 324.738,21
44 02016281 AD ”13 Jul – Plantaže” Podgorica REPROGRAM 299.130,01
45 02292173 DOO ”Guard Popović Security” Podgorica 293.012,65
46 02034476 AD ”Morača” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 273.994,12
47 Šćepanović Maksim Podgorica 256.102,76
48 02786141 DOO ”Tacom” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 250.748,34
49 02349868 DOO “Rolomont 2000” Bar UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 248.133,60
50 02688328 DOO ”Ps Gradnja” Podgorica 245.984,51
51 02788233 DOO ”Pont” Bar 244.117,42
52 02690845 DOO ”Beton group Popović” Berane 240.843,98
53 02089211 DOO “VG Servis” Bar 234.323,03
54 03089886 DOO ”GM Management” Podgorica 229.727,81
55 02663015 DOO ”E – Mont” Podgorica 213.453,11
56 02819821 DOO ”Transpetrol” Podgorica REPROGRAM 211.601,58
57 02102765 DOO ”Matador” Bijelo Polje 204.433,51
58 02662574 DOO ”Final trade” Ulcinj 202.820,80
59 02800578 DOO ”Viner Co” Danilovgrad 202.717,46
60 02292017 DOO ”Sekulić Company” Podgorica 198.731,68
61 02883180 AD ”Korporacija Ten” DSD Budva 197.421,67
62 02761165 DOO ”Casino promotion Montenegro” Bar 194.881,87
63 02189925 DOO ”Temple’s glory 2.9” Podgorica 191.808,13
64 03102645 DOO ”Projekt invest” Podgorica 191.215,64
65 Keković Darko Herceg Novi 182.218,95
66 02046024 AD ”Utip Crna Gora” Podgorica REPROGRAM 178.512,30
67 02356074 DOO “Cutter” Podgorica 177.227,11
68 03131459 DOO ”G.M.” Podgorica 173.448,02
69 02682176 DOO ”Welting” Budva 172.392,03
70 03126684 DOO ”Black Parrot” Podgorica 171.408,50
71 02870720 DOO ”Ibon company” Nikšić 170.618,25
72 02076403 DOO ”Razvršje” Podgorica REPROGRAM 167.590,78
73 02047802 DOO ”Samcommerc” Tivat REPROGRAM 167.398,62
74 02325861 AD ”Centromobil” Bijelo Polje 165.949,22
75 02276739 DOO “Dely-Petrol” Ulcinj REPROGRAM 165.040,37
76 Lakić Aleksandar Herceg Novi 159.423,50
77 02726688 DOO “DSK Sojuz 2000” Bar 156.235,15
78 02635917 DOO ”Adriatic sequrity sistem INT ” Tivat UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 155.677,72
79 02265320 DOO ”Hilton” Rožaje 155.080,98
80 02465477 DOO ”Proinvest” Podgorica REPROGRAM 146.124,97
81 02692694 DOO ”Vamax Invest Montnegro” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 142.509,52
82 02202018 DOO ”A Deco plan” Podgorica REPROGRAM 142.016,97
83 02624311 DOO ”Euro Matrix” Budva 141.178,62
84 02385961 DOO “Komgrap-Mont” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 140.094,61
85 Minić Nikola Podgorica 139.188,01
86 02361353 DOO ”Rocky Pistolato Cash & Carry” Podgorica REPROGRAM 138.182,36
87 02693259 DOO “Argos” Ulcinj REPROGRAM 137.727,47
88 02340941 DOO “Nik Ju Company” Bar 136.150,19
89 02976242 DOO ”Bir Kan” Rožaje 135.528,19
90 02976510 DOO ”Cijevna Hotel Group” Podgorica REPROGRAM 132.719,26
91 02661624 DOO ”Atlas Cap” Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 131.554,67
92 02387344 DOO ”Kažex” Podgorica 128.215,10
93 02327058 DOO ”Montefish” Tivat 125.433,54
94 02706709 DOO ”Money” Podgorica REPROGRAM 125.334,19
95 02894645 DOO ”Mercur trade international” Budva REPROGRAM 124.261,09
96 02626233 DOO ”Vascomp&Sa” Budva REPROGRAM 124.092,04
97 02662582 DOO ”Montas” Podgorica 121.616,21
98 02109794 DOO ”National” Berane 121.108,69
99 02251841 DOO ”Kroling” Danilovgrad REPROGRAM 120.788,17
100 02314282 DOO ”Normal – company” Podgorica 120.354,87
Total top 100: 62.461.924

 

crna lista

Top 100 – neplaćeni porezi i doprinosi iz/na lična primanja

 

100 NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA ZA POREZE I DOPRINOSE IZ I NA LIČNA PRIMANJA
R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA NAPOMENA DUG APRIL 2020
1 02737175 AD MONTENEGRO AIRLINES Podgorica 23.909.876,16
2 02723620 AD ŽELjEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE Podgorica 4.997.682,33
3 02009501 AD RUDNIK UGLJA Pljevlja REPROGRAM 3.247.838,74
4 02816296 AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA Podgorica 2.553.667,60
5 02008238 AD VEKTRA BOKA Herceg Novi UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 2.031.809,32
6 02960761 DOO WORK FINDER Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 1.377.240,61
7 02723816 AD ŽELjEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE Podgorica REPROGRAM 1.271.503,49
8 02016052 AD INPEK Podgorica REPROGRAM 1.139.520,96
9 02464446 DOO VEKTRA – JAKIĆ Pljevlja UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 896.266,41
10 02154960 DOO TEHNOPUT Podgorica REPROGRAM 820.367,78
11 02261871 AD SERVISTRANS Rožaje UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 736.847,00
12 02874229 DOO OUTSOURCING PODGORICA REPROGRAM 594.208,43
13 02011611 SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 492.064,86
14 02979217 DOO RUDNICI BERANE Berane 430.303,41
15 02819821 DOO TRANSPETROL Podgorica REPROGRAM 395.796,24
16 02694425 KARAPIDIS BROSS CO – SPAIK dio stranog društva Žabljak 374.184,58
17 02464691 AD TARA-AEROSPACE Mojkovac REPROGRAM 373.563,14
18 02390124 KOOPERATIVA AGROBISERNICA Rožaje REPROGRAM 357.476,64
19 02049899 DOO VEKTRA MONTENEGRO Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 351.978,99
20 02139243 DOO MOSTOGRADNJA-INŽENJERING Podgorica 344.567,72
21 02438496 DOO MONTENEGRO PREMIER Podgorica REPROGRAM 342.438,49
22 02464519 AD TARA-PRECISION WORKS Mojkovac REPROGRAM 332.700,30
23 02410583 DOO PREMIER MONTENEGRO Podgorica 325.248,33
24 02820331 DOO HOTEL CRNA GORA Podgorica REPROGRAM 313.500,45
25 02820340 DOO EKO MEDUZA Bijelo Polje UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 302.985,28
26 02395886 DOO ŽUNjIĆ COMPANY Danilovgrad REPROGRAM 286.349,44
27 02035057 AD POLIEX Berane REPROGRAM 285.052,88
28 02269066 AD MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT Tivat 267.396,35
29 03070573 DOO MONTENEGRO STAFF Podgorica 264.606,63
30 02046024 AD UTIP CRNA GORA Podgorica REPROGRAM 240.829,23
31 02247097 CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU Podgorica REPROGRAM 237.362,32
32 02724596 DOO VEKTRA OPTEL Pljevlja REPROGRAM 236.718,48
33 02276917 DOO VUK&PETROL Podgorica 234.769,21
34 02215586 DOO BAST Nikšić 209.805,16
35 02466775 UNIVERZITET MEDITERAN Podgorica REPROGRAM 208.994,06
36 02710048 DOO LUZITANOS-INVEST CO Budva 207.581,49
37 02641402 DOO RUDNICI MRKOG UGLJA Berane 206.483,16
38 02006146 AD ULCINJSKA RIVIJERA Ulcinj REPROGRAM 198.278,42
39 02447908 DOO BAMBI TRADE Kolašin 196.974,19
40 02292173 DOO GUARD POPOVIĆ SECURITY Podgorica 191.996,92
41 02957787 DOO OUTSOURCING PARTNERS Podgorica REPROGRAM 175.392,07
42 02423090 DOO SPORTSKI CENTAR ADA Pljevlja UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 161.083,83
43 02336146 DOO BAYPHARM Podgorica 156.625,17
44 02992523 DOO CITY TAXI Podgorica 147.338,88
45 02630745 DOO MONTENEGRO PROJECT Herceg Novi 146.841,20
46 02636603 DOO NEMESIS Podgorica REPROGRAM 144.248,80
47 02108437 DOO RAPEX Bar REPROGRAM 144.086,90
48 02401690 DOO NORMAL TOURS Podgorica REPROGRAM 135.534,08
49 02196298 DOO MAGROM Cetinje 133.555,89
50 02777347 HOME CENTER CG Podgorica 133.006,39
51 02364735 DOO ENERGOGAS Podgorica REPROGRAM 128.067,87
52 03055906 DOO LABOR PLUS Podgorica 122.856,34
53 02662574 DOO FINAL TRADE BAR REPROGRAM 122.565,74
54 02255383 DOO DAILY PRESS Podgorica REPROGRAM 122.474,70
55 02191601 DOO KLIKOVAC Podgorica REPROGRAM 120.263,04
56 02319004 DOO N & B PLAST Podgorica REPROGRAM 118.997,05
57 02278847 AD BEPEK BERANE REPROGRAM 117.262,00
58 02697823 DOO SAM AKT Tivat 114.874,86
59 02424509 DOO ATLANT AGENT Bar 113.945,03
60 02395924 DOO GINVESTMONT INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADE Podgorica 113.820,26
61 02224917 HTP MILOČER Budva REPROGRAM 112.951,05
62 02690667 DOO CASINO AVALA Budva 110.119,40
63 02389541 DOO KRONUS MN CETERING EQUIPMENT Cetinje 109.468,88
64 02708728 DOO AUTO MOTO DRUŠTVO ULCINJ Ulcinj 108.452,84
65 02271931 DOO BOKELJ TRADE & AGENCY Kotor 108.048,21
66 02964597 DOO SPORT BET Podgorica REPROGRAM 107.811,97
67 02102765 DOO MATADOR Bijelo Polje 102.830,37
68 02885026 DOO JAVORAK MB Nikšić REPROGRAM 102.683,47
69 02410788 DOO ATLAS MEDIA GROUP Podgorica 102.642,82
70 02058413 DOO PROGRES & CO Nikšić REPROGRAM 102.217,62
71 02678918 DOO TELEVIZIJA VIJESTI Podgorica REPROGRAM 99.375,54
72 03103145 DOO METALAC TERMOCHEM Nikšić 99.051,58
73 02298775 DOO ORION – ŠPED Podgorica 94.575,67
74 02040760 AD INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU Nikšić REPROGRAM 93.027,78
75 02189330 AGRO KOOPERATIVA DOGANJE Pljevlja 91.336,51
76 02634503 DOO HIDROCOP Podgorica 91.332,58
77 02870720 DOO IBON COMPANY Nikšić 89.683,40
78 02044919 DOO GRADINA – COMPANY Rožaje UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 89.674,02
79 02420619 DOO NOVA BERANKA Berane 87.823,32
80 02464870 DOO KUĆA PLASTIKE Podgorica 83.935,94
81 02218879 DOO ECOTURS COMPANY Podgorica 83.017,17
82 03166708 DOO BBF 10 Ulcinj 80.181,57
83 03062899 DOO N – MARTINOVĆ Podgorica 79.650,22
84 02193949 DOO PRIMAT Podgorica REPROGRAM 79.410,51
85 02747618 HOTEL NIŠ ČANJ Bar 77.538,15
86 02920638 DOO TREJDING Podgorica UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 76.786,84
87 02189925 DOO TEMPLE’S GLORY 2.9 Podgorica 75.670,38
88 02693488 DOO EUROMIX – MONTAŽE Podgorica 74.819,01
89 02187744 DOO VERDE Budva 74.021,98
90 02075865 DOO KATARINA Pljevlja UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 72.202,77
91 02791544 DOO DREAM TEAM SECURITY Podgorica 70.842,24
92 02446081 DSD GIPROM PLAV UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 70.301,45
93 03000699 DOO LUMAS Nikšić 69.912,58
94 02000326 AD CRNAGORACOOP Danilovgrad 69.383,46
95 02262894 DOO BASTION COMMERCE Kotor 68.435,99
96 02051001 DOO OSVIT Cetinje 67.836,10
97 02923122 DOO AM-SIGA Podgorica REPROGRAM 67.091,95
98 02177889 DOO LALI COMERC Ulcinj 66.980,65
99 02776014 DOO CONDOR COMPANY Budva 64.836,63
100 02046652 DOO BIJELO POLJE Bijelo Polje 63.604,66
REPROGRAM 36 12.975.961,63
UKINUTO RJEŠENJE O REPROGRAMU 12 6.659.241,38
OSTALO 52 38.264.039,57
UKUPNO 100 57.899.242,58

 

izvor: Poreska uprava

 

Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     Poreska uprava Crne Gore Crna Lista Poreskih Obveznika Neplatiša Poreza i Doprinosa     

meCrnogorski available languages

Top