>>>
> Magazin > Menadžment > Neophodna jača saradnja Ombudsmana i MLjMP

Neophodna jača saradnja Ombudsmana i MLjMP

meCrnogorski available languages

Neophodna saradnja ombudsmana i MLjMP

Neophodna saradnja ombudsmana i MLjMP

Institucija Zaštitnika i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  (MLjMP) treba da ojačaju i konkretizuju saradnju i učine je vidljivijom, ocijenjeno je na sastanku Ombudsmana Siniše Bjekovića sa državnim sekretarom ovog Vladinog resora Aleksandrom Sašom Zekovićem.

 

Zaštitnik je predstavio planove za unutrašnju reorganizaciju posla kao i aktuelne teme kojima se bave sektori.

 

„Imajući u vidu naše mandate i misiju, saradnja između Ombudsmana i MLJMP priorodan je i logičan slijed. Potrebno je napraviti presjek aktivnosti i prioriteta kako bi se u bliskoj budućnosti usmjerili na oblasti od zajedničkog interesovanja, prvenstveno kroz promotivne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti javnosti“, rekao je on.

 

Zeković je kazao da u Ministarstvu prepoznaju rezultate rada Zaštitnika i sve bolju poziciju na međunarodnom planu. On je inicirao sastanak međuinstitucionalnih timova koji bi razmijenili  informacije u području zaštite od diskriminacije i manjinskih prava, s akcentom na međunarodnim standardima i praksi.

 

Detaljnije je razgovarano o inicijativama i aktivnostima za poboljšanje položaja Roma, te kvaliteta i dostupnosti njihovog obrazovanja. Kao važna tema istaklo se zapošljavanje pripadnika ove kategorije stanovništva, uz ocjenu da se mora učiniti više u podsticajnim politikama i mjerama za zapošljavanje Roma, naročito onih sa završenom srednjom školom i fakultetom.

 

Zeković je saopštio da se na evidenciji biroa rada trenutno nalazi 25 pripadnika romske zajednice koji su sa srednjom školom i troje sa završenim fakultetom. „Nažalost, ovi brojevi ne šalju dobru poruku. Kako bismo djelovali proaktivno i konkretno Ministarstvo će inicirati diskusioni forum za zapošljavanje koji bi trebalo da uključi predstavnike više Vladinih resora, organa i institucija, kako bismo pronašli što bolji odgovor na državnom ali i na lokalnom nivou“, kazao je on.

 

Na sastanku je ukazano na značaj i neophodnost donošenja novog pravilnika o evidencijama slučajeva diskriminacije, koji treba da primjenjuju tužilaštva, sudovi, inspekcijski organi i policija.

 

Takođe, sagovornici su se saglasili o potrebi preispitivanja produktivnosti projekata koje finansira Ministarstvo, a razgovarano je i o inicijativi Zaštitnika da se širom Crne Gore uspostave kontakt tačke iz redova civilnog sektora,  za prijavljivanje slučajeva diskriminacije.

meCrnogorski available languages

Top