>>>
> Finansije i investicije > Savjet EU usvajio set od dva pravna akta

Savjet EU usvajio set od dva pravna akta

meCrnogorskienEnglish available languages

Savjet Evropske unije usvojio je set od dvije regulative (two-pack) u cilju daljeg poboljšanja ekonomskog upravljanja unutar Eurozone. Naime, set mjera sastoji se od:

  • regulative o pojačanom nadzoru i procjeni nacrta budžetskih planova država članica Eurozone, sa većim nadzorom onih koje su suočene sa procedurom prekomjernog deficita; i
  • regulative o pojačanom nadzoru država članica Eurozone koje se suočavaju ili kojima prijete ozbiljne finansijske poteškoće, ili onih koje zahtijevaju finansijsku pomoć.

Prijedloge je predstavila Komisija u novembru 2011. godine, nakon usvajanja početnog seta od šest propisa u vezi sa ekonomskim upravljanjem (six-pack). Sporazum je postignut u Evropskom parlamentu u februaru 2013. godine.
U skladu sa dvije pomenute regulative, svaka država članica će do 15. oktobra svake godine morati da podnese prijedlog budžeta za narednu godinu. Ukoliko se tokom procjene nacrta budžeta otkriju ozbiljna neusaglašenost sa budžetskim obavezama sadržanim u Paktu za stabilnost i rast, Komisija će zahtijevati reviziju prijedloga budžeta. Država članica koja se suočava sa ozbiljnim finansijskim poremećajima ili koja prima finansijsku pomoć iz  predostrožnosti naći će se pod posebnim nadzorom, dok će se država članica koja prima druge oblike finansijske pomoći, takođe, naći podprogramom makroekonomskog prilagođavanja.

Izvor: Savjet EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Top