>>>
> Posts tagged "Savjet EU @me"

Savjet EU zatvorio pravnu rupu u oporezivanju

a sastanku Savjeta za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN) ministri su dogovorili amandman na pravilima oporezivanja u EU koja će zatvoriti pravnu rupu koja je omogućavala međugraničnim kompanijama korist dvostrukim neoporezivanjem. Dogovoreni amandman na direktivi o matičnim kompanijama i podružnicama će stati na kraj situaciji u kojoj su prekogranične grupe kompanije mogle

Osnovni bankarski račun dostupan svima

vi korisnici koji legalno borave u EU imaće mogućnost da otvore osnovni račun za obavljanje platnog prometa i nikome se ne smije uskratiti ovo pravo zbog nacionalnosti ili prebivališta. Naknade i uslovi za sve račune trebaju biti jasni i usporedivi, kako bi korisnici mogli lako promijeniti račun koji im pruža

Savjet EU usvojio mjere sprečavanja prevara sa PDV-om

avjet je danas usvojio dvije direktive koje će državama članicama omogućiti da vode efikasniju borbu protiv prevara sa porezom na dodatu vrijednost, kao i brže reakcije i primjenu specifičnih mjera u borbi protiv takozvane prevare „poreske vrteške“. Na sastanku Evropskog savjeta, održanom u maju, među brojnim inicijativama istaknut je značaj pomenutih

Komisija predlaže novu Direktivu u oblasti zaštite konkurencije

vropska komisija usvojila je prijedlog Direktive o postupku kojim građani i kompanije mogu zahtijevati odštetu u slučaju da su žrtve kršenja pravila o zaštiti konkurencije EU, kao što su karteli i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. Predloženo je uklanjanje brojnih poteškoća u praksi sa kojima se žrtve stalno suočavaju kada

Savjet EU usvajio set od dva pravna akta

avjet Evropske unije usvojio je set od dvije regulative (two-pack) u cilju daljeg poboljšanja ekonomskog upravljanja unutar Eurozone. Naime, set mjera sastoji se od: regulative o pojačanom nadzoru i procjeni nacrta budžetskih planova država članica Eurozone, sa većim nadzorom onih koje su suočene sa procedurom prekomjernog deficita; i regulative o pojačanom nadzoru

Top