>>>
> Finansije i investicije > Sjever CG: 0,9 miliona € za 4 projekta

Sjever CG: 0,9 miliona € za 4 projekta

meCrnogorski available languages

Vlada Crne Gore izdvojiće oko 910 hiljada eura za realizaciju četiri nova projekta za Sjever CG, i to u Bijelom Polju, Pljevljima i Mojkovcu, na osnovu ugovora koje je Uprava javnih radova potpisala sa najpovoljnijim ponuđačima. U okviru nastavka realizacije projekta valorizacije Đalovića pećine, ugovoreni su dodatni radovi na putu Bistrica – manastir Podvrh, u vrijednosti od oko 380 hiljada eura. Preduzeće „Crnagoraput“ obavezalo se da radove završi u roku od 45 dana od uvođenja u posao.

U izgradnju oko 5,2 kilometra pristupnog puta prema lokaciji na kojoj će biti početna stanica žičare za Đalovića pećinu do sada je uloženo oko 4,2 miliona eura. Gradilište je nedavno posjetio i predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, koji je tom prilikom izjavio da je veoma zadovoljan, kako dinamikom, tako i kvalitetom radova, i da očekuje da ova saobraćajnica bude jedna od modernijih u Crnoj Gori.

Preduzeće „Ening“ Nikšić izabrano je za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima, za što će iz kapitalnog budžeta biti investirano blizu 280 hiljada eura. Rok za izvođenje radova je tri mjeseca od uvođenja „Eninga“ u posao.

Nanjpovoljniji ponuđač za izgradnju nedostajuće fekalne kanalizacije u Mojkovcu i adaptaciju objekta za potrebe Skijališta Crne Gore bio je bjelopoljsko konzorcijum „Konstruktor grupa“.

Ugovorom sa Upravom javnih radova predviđena je izgradnja kanalizacije u vrijednosti od 118 hiljada eura u roku od 75 dana od uvođenja u posao. Objekat za potrebe Skijališta Crne Gore biće adaptiran u roku od tri mjeseca od uvođenja u posao, a ugovorena vrijednost radova je 135 hiljada eura. Ovim aktivnostima, Sjever CG biće unaprijeđen za projekte koje će doprinijeti razvoju države.

 

meCrnogorski available languages

Top