>>>
> EU/Politiko > WB6: Osnovna regionalna saobraćajna mreža

WB6: Osnovna regionalna saobraćajna mreža

meCrnogorskienEnglish available languages

Komesari Hah i Bulc organizovali su u Briselu susret šest predsjednika vlada sa Zapadnog Balkana. Sastanak u Briselu je zasnovan na Ministarskom zasijedanju WB6 o osnovnoj regionalnoj saobraćajnoj mreži. Briselski sastanak potvrdio je sporazum o glavnoj mreži kroz zajedničku izjavu i na njemu se raspravljalo o konkretnim mjerama koje bi pomogle u implementaciji osnovne saobraćajne mreže.

Zajednička izjava predsjednika vlada WB6 o osnovnoj regionalnoj saobraćajnoj mreži i prioritetnim projektima:

Kao prateći događaj konferencije o Zapadnom Balkanu održanoj u Berlinu 28. avgusta 2014. godine i WB6 sastanaka ministara održanih 23. oktobra i 25. maja u Beogradu i Prištini, mi, predsjednici vlada Zapadnog balkana okupili smo se u Briselu 21. aprila 2015. godine u prisustvu Evropskog komesara za Evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Evropskog komesara za prevoz i generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju, usvojili smo zajedničku izjavu u cilju potvrde našeg nastojanja za umreženošću, dobrosusjedske odnose, regionalnu saradnju i evriosku integraciju:

  1. Pobiljšanje regionalne saradnje i ekonomske stabilnosti je jedna od naših zajedničkih sredstava u cilju sretanja evropskih standarda i ispunjavanja obaveza za pristupanje EU, i proces treba doprinijeti jasnom boljitku naših građana još prije pristupanja.
  2. Izražavamo našu jaku odlučnost “Berlinskom procesu“, i ostajemo usredsređeni na osiguranju da će sastanak u Beču 27. avgusta 2015. godine postići konkretne rezultate na osnovu specifičnih investicionih projekata.
  3. Prepoznajemo da je poboljšanje povezanosti u našem regionu kao i sa EU ključni faktor za rast i otvaranje radnih mjesta u Zapadnom Balkanu.
  4. Prihvatamo da će zajedničke ambicije zahtijevati naš lični angažman i upravljanje.
  5. Napominjemo da u EU osnovne mreže povezuju sve glavne gradove EU, glavne ekonomske centre i glavne luke EU. Svjesni smo da njihovo proširenje na Zapadni Balkan omogućava širenje političkih i regulatornih reformi i usredsređuje poslove i ulaganja na ključnim koridorima i interkonekcijama.
  6. Postigli smo sporazum o Osovnoj saobraćajnoj mreži za Zapadni Balkan kao što je naglašeno u priloženoj tabeli. Takođe, željeznički Koridor VIII biće razmotren uključujući sa mogućim finansijskim i pripremnim studijama, detaljnim postrojavanjima, dizajnom i istražnim radovima s ciljem uključivanja u osnovnu mrežu tokom naredne “TEN T” revizije.
  7. Mi prihvatamo da naši državni Investicioni odbori moraju uspostaviti bez odlaganja projekt cjevovoda za prioritetna ulaganja, jer predstavljaju preduslov za primanje IPA II podrške za sufinansiranje ulaganja.
  8. Projekat cjevovoda trebao bi odraziti činjenicu da projekti od značaja Energetskoj Zajednici su značajni dio naše agende umrežavanja.
  9. Preduzimamo da identifikujemo i riješimo bez odlaganja sve relevantne mjere kao što su regulatiorni problemi ili procedure za protok graničnih prelaza, koji mogu doprinijeti momentalne pogodnosti u povezanosti građanima Zapadnog Balkana po razumnim troškovima.

Osnovna regionalna saobraćajna mreža

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Drumski saobraćaj)
Koridor Vc Bosanski Šamac (BiH) – Doboj (BiH) – Sarajevo (BiH) – Mostar (BiH) – Bijača (Hrvatska granica)
Koridor VIII Tirana/Drač (Albanija) – Elbasan (Albanija)- Struga (Republika Makedonija) – Tetovo (Republika Makedonija) – Skoplje (Republika Makedonija) -Deve Bair (Bugarskan granica)
Koridor X Batrovci (Hrvatska granica) – Beograd (Srbija) – Nis (Srbija) –Skoplje (Republika Makedonija) – Bogorodica (Grčka granica)
Koridor Xb Subotica (Mađarska granica) – Novi Sad (Srbija) – Beograd (Srbija)
Koridor Xc Niš (Srbija) –Gradina (Bugarskan granica)
Put 1 Debeli Brijeg (granica) – Bar (Crna Gora)
Put 2 Podgorica (Crna Gora) – Drač (Albanija) – Fier (Albanija) – Tepelena (Albanija) – Kafa Bota (Grčka granica)
Put 2a Gradiška (Hrvatska granica) – Banja Luka (BiH) – Lasva-Travnik (BiH)
Put 4 Vršac (Romanian granica) – Beograd (Srbija) – Podgorica (Crna Gora) – Bar (Crna Gora)
Put 6 Priština (Kosovo*) –Skoplje (Republika Makedonija)
Put 7 Leža (Albanija) – Priština (Kosovo) – Doljevac/Niš (Srbija)

 

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Željeznica)
Koridor Vc Bosanski Šamac (BiH) – Sarajevo – Mostar– Čapljina (BiH)
Koridor VIII Skoplje (Republika Makedonija) – Deva Bair (granica sa Bugarskom)
Koridor X Sid (Srbija) – Beograd – Nis –Skoplje (Republika Makedonija) –Đevđelija (Grčka granica)
Koridor Xb Kelebija (Mađarska granica) – Novi Sad (Srbija) – Stara Pazova/Beograd (Srbija)
Koridor Xc Niš (Srbija) – Dimitrovgrad (Bugarska granica)
Put 2 Podgorica (Crna Gora) – Drač/Tirana (Albanija)
Put 4 Vršac (Rumunska granica) – Beograd (Srbija) – Podgorica (Crna Gora) – Bar (Crna Gora)
Put 10 Kruševac (Srbija) – Kraljevo (Srbija) – Priština (Kosovo) – Skoplje (Republika Makedonija)

 

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Rječna plovidba)
Koridor VII Dunav Bačka Palanka – Ram/Nera rijeka- Timok rijeka/Pristol
Sava rijeka Hrvatska granica (Sisak) – Beograd
Tisa rijeka Mađarska granica – Dunav rijeka

 

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Aerodromi)
Albanija Tirana (TIA/LATI)
BiH Sarajevo (SJJ/LQSA)
Kosovo* Priština (PRN/LYPR)
Crna Gora Podgorica (TGD/LYPG)
Republika Makedonija Skoplje (SKP/LWSK)
Srbija Beograd (BEG/LYBE)

 

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Morske luke)
Albanija Drač
Crna Gora Bar

 

Indikativno proširenje Osnovne regionalne saobraćajne mreže TEN-T-a (Rječne luke)
BiH Bosanski Šamac
BiH Brčko
Srbija Novi Sad
Srbija Beograd

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top