>>>
> Finansije i investicije > Smanjuje se broj blokiranih transakcionih računa

Smanjuje se broj blokiranih transakcionih računa

meCrnogorski available languages

Predsjednik Vlade Duško Marković izjavio je u Parlamentu tokom premijerskog sata da podaci Centralne banke Crne Gore ukazuju da se broj aktivnih transakcionih računa koji su blokirani smanjio sa 32,9% početkom godine na 29,4% sada, da je sa 635,3 miliona eura na 618,7 milion smanjen i dug po osnovu kojeg su računi blokirani te da te činjenice ulvaju određeni umjereni optimizam.
„Rast privredne aktivnosti koji ponajbolje oslikavaju intenzivne stope rasta BDP-a, očigledno se pozitivno odražava i na likvidnost realnog sektora. Važno je međutim primijetiti, da je ovo parametar koji treba permanentno pratiti, ali na koji se ne smije djelovati bez odgovarajuće analize i opreza. Dakle, opredjeljenje Vlade je da se likvidnost indirektno podržava kroz suštinsku podršku razvoju preduzetništva
– rekao je Predsjednik Vlade odgovarajući na Premijerskom satu na pitanje Borisa Mugoše iz Poslaničkog kluba Socijaldemokrata i Liberalne partije koje mjere Vlada preduzima u cilju poboljšanja likvidnosti crnogorske privrede.
Predsjednik Vlade je rekao da su sa ciljem povećanja likvidnosti realnog sektora po osnovu programa za likvidnost preduzeća u mandate ove Vlade plasirana 463 kredita u ukupnom iznosu od 324 miliona eura, da Ministarstvo ekonomije realizuje Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu, koji sadrži 10 programskih linija te da je privrednicima na raspolaganju 1,6 miliona eura bespovratnih sredstava.
„Dakle, suštinski i konkretno podržavamo preduzetničke ideje kroz kreiranje novih sadržaja i poslovnih praksi. To će, u kombinaciji sa ostalim razvojnim politikama svakako imati za rezultat i poboljšanje likvidnosti“
– rekao je premijer Duško Marković.

meCrnogorski available languages

Top