>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Vlada Crne Gore čini sve da zaštiti zdravstvene radnike

Vlada Crne Gore čini sve da zaštiti zdravstvene radnike

meCrnogorski available languages

Vlada Crne Gore čini sve da zaštiti zdravstvene radnike

Vlada Crne Gore čini sve da zaštiti zdravstvene radnike

 

Dana 24. marta 2020. godine, u doba epidemije koronavirusa koja bi mogla da preraste u pandemiju, Sindikat doktora medicine Crne Gore je uputio sljedeće otvoreno pismo Predsjedniku Vlade Crne Gore preko društvenih mreža, na koje je slijedio demant Ministra zdravlja, ali i snažna poruka Predsjednika Vlade.

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković poručio je predsjednici Sindikata doktora medicine dr Mileni Popović Samardžić da razumuje njenu brigu za crnogorske ljekare, da država čini sve kako bi opremila zdravstveni sistem opremom za slučaj veće epidemije i da je ponosan na sve posvećene profesionalce, a posebno na zdravstveni sistem koji čini sve kako bi sačuvao živote i zdravlje građana.

Fejsbuk pismo Sindikata doktora medicine Crne Gore

Poštovani Premijeru,

Opet Vam se moramo obratiti pismom.

Sagledavajući situaciju iznutra, mišljenja smo da je potrebno ustanoviti trijažne punktove izvan zdravstvenih ustanova. Većina ustanova i dalje nema jasne smjernice za svoje zaposlene. Nedostaju protokoli postupanja u potencijalnim situacijama, smjernice za razdvajanje čistih i prljavih puteva, protokol o postupanju prema pacijentima koji su testirani kao negativni a iz nadzora su i imaju razvijene simptome, kliničku sliku koja imponuje COVID-19 infekciji, kao i za brojne druge situacije. Svi ovi nedostaci dovode do haotičnog kretanja i postupanja što za rezultat ima potencijalno zaražavanje većeg broja zdravstvenih radnika. U tom cilju smatram da bi od velike pomoći bilo postavljanje šatora kako bi se trijaža pacijenata izmjestila iz zdravstvenih ustanova. U tu svrhu potrebno je formirati i trijažne timove.
Kako bismo testirali pacijente potrebno je da imamo briseve, koji već nedostaju. Ukoliko naši ambasadori mogu pomoći na tom polju značajno bi doprinijeli praćenju i otkrivanju broja inficiranih.
Takođe smatramo da bi potrebno bilo nabaviti najlonske prekrivače za krevete pacijenata kod kojih je potvrđena infekcija, naročito za one koji se transportuju kako bi se smanjilo rasipanje virusa i kontaminacija okoline. Pacijenti u Bergamu koji su povezani na raspirator nose zaštitne komore na glavi koje imaju potrebne otvore za respirator olakšavajući time njegu pacijenta i bolju zaštitu najviše izloženog osoblja u intenzivnim njegama, kojih i onako nemamo dovoljno za ovu situaciju.
Koristimo priliku da Vas upozorimo da je na sajtu Vlade objavljen spisak osoba koje su pod nadzorom ali sa netačnim datumima početka izolacije. S obzirom na burne reakcije u javnosti koje su nastupile sa isticanjem spiskova, ovo pitanje je vrlo važno jer može proizvesti brojne neprijatnosti a potencijalno i incidentne situacije osobama kojima je period izolacije završen. Objavljeni spiskovi Vlade su nepotpuni.
Mišljenja sam da bi od velike pomoći bilo i dovođenje tima ljekara iz Kine koji imaju dragocjeno iskustvo u savladavanju epidemije, a koji bi mogli pomoći u uspostavljanju prtokola postupanja koje mi još uvijek nismo adekvatno razradili.
Lične zaštitne opreme nedostaje. U ovakvoj situaciji gdje pojedini ljekari nemaju čak ni hirurške maske, da ne govorim o maskama sa P2/P3 nivoom zaštite, djeca ministra Hrapovića se slikaju sa istima i koriste ih za zabavu. Ovo je primjer neviđene brutalnosti prema zdravstvenim radnicima koji uprkos svakodnevnom izlaganju opasnosti u nedostatku ili pri nedovoljnoj količini lične zaštitne opreme uredno obavljaju svoje radne zadatke. Dok zdravstveni radnici svoj posao obavljaju sa tekstilnim maskama u nedostatku drugih, a čija upotreba je okarakterisana kao nepodobna i neefikasna od strane SZO, djeca ministra Hrapovića najbolje maske koriste za fotografisanje i zabavu. Mislimo da ovakvo demonstriranje privilegija i moći od strane ministra Hrapovića i njegove familije jednom mora biti završeno i možda je idealan trenutak sad.
Uvažite zdravstvene radnike na način što ćete ih snabdjeti ličnom zaštitnom opremom, protokolima, potrebnom asistencijom eksperata jer je dragocjeno vrijeme izgubljeno u dvomjesečnom uvjeravanju javnosti od strane ministra Hrapovića kako imamo sve i kako smo spremni za ovu situaciju što je daleko od realnosti.

Sindikat doktora medicine Crne Gore

Stigao je odgovor Kenana Hrapovića, Ministra zdravlja

A potom i Premijera Duška Markovića

Integralni tekst predsjednika Vlade:

Poštovana dr Popović Samaradžić,

Pažljivo sam pročitao vaše pismo i u potpunosti razumijem vašu brigu za crnogorske ljekare, jer tu brigu danas dijeli cijela nacija i sve državne institucije.

Iskreno, bio sam zatečen činjenicom da se ono već našlo u medijima dok sam ga ja kao tek pristiglo, čitao. Priznaćete da se tada može tumačiti šta bi mogao biti stvarni cilj Vašeg obraćanja.

Ipak želim da vas uvjerim da država čini sve kako bi zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije.

Svjedočim dvadesetčetvorosatnom naporu odgovornih i posvećenih profesionalaca u okviru Nacionalnog koordinacionog tijela i više operativnih štabova pa i za zdravstvo, kako bi bili spremni za najteže trenutke – koje želimo izbjeći.

Ponosan sam na sve njih, a posebno na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bi sačuvali živote naših ljudi.

Složićemo se da je pandemija Koronavirusa zatekla mnoge države, pa i mnogo snažnije i spremnije zdravstvene sisteme od našeg. Nažalost neki i gube bitku sa ovom opakom epidemijom. Zbog toga su gotovo sve zemlje zabranile izvoz medicinske i zaštitne opreme.

Ipak, mi smo uspjeli da naručimo i platimo značajne količine zaštitne opreme, a očekujemo i donatorske isporuke već ove nedjelje.

Poštovana gospođo Popović Samardžić,

Kao sto znate i Vi, i ja, ali i cijela crnogorska javnost – sistem nije savršen, postoje slabosti pa i nedostaci, ali sam ponosan na reakciju i sposobnost svih – da u ovom teškom trenutku ne govorimo o slabostima već o tome kako da zajednički odgovorimo najvećoj prijetnji po ljudske živote od Drugog svjetskog rata.

U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva ali i onih koji nikada nijesu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.

Svakako, vaše sugestije ali i sugestije drugih vaših kolega koje se tiču suprotstavljanja epidemiji Koronavirusa već su na stolu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

U odnosu na vaš prigovor na neetičko ponašanje i nesolidarnost onih koji su povezani sa funkcionerima izvršne vlasti, ne samo da ga razumijem već svako dobronamjerno ukazivanje u tom kontekstu smatram dobrodošlim.

A to znači da neću tolerisati privilegije, niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se nalazimo.

Poštovani doktori i zdravstveni radnici,

Vlada sa vašim menadžmentima danonoćno radi kako bismo unaprijedili vaš položaj. Znam da to nije optimalno, ali smo krenuli.

Ovo vrijeme pokazuje da novac koji izdvajamo za zdravstvo mora biti bolje preraspodijeljen radi većih zarada i ulaganja u opremu za pouzdan i kvalitetan rad svakoga od vas.

Kao što sam već prije neki dan poručio: ovo je trenutak pregnuća i odricanja institucija i svih u njima kako bi sačuvali živote naših građana. Za kritike i odgovornost imaćemo dosta vremena i prilika kada odgovorimo ovom najvećem nacionalnom izazovu.
 

Izvor: Vlada CG

meCrnogorski available languages

Top