>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Vrela Ribnička pod izolacijom

Vrela Ribnička pod izolacijom

meCrnogorski available languages

Vrela Ribnička pod izolacijomNacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je danas na hitnoj konsultativnoj sjednici, a u skladu sa preporukama IJZ, donijelo odluku da nadležne institucije preduzmu hitne dodatne epidemiološke mjere u naselju na Vrelima Ribničkim koje obuhvata 23 zgrade.
Odluka o samoizolaciji stanovnika u objektima stanovanja donijeta je nakon što je sinoć jedan stanovnik toga naselja, u skladu sa zdravstvenim stanjem, upućen u Klinički centar Crne Gore na bolničko liječenje, a prethodno su u toj gusto naseljenoj zajednici ostvareni brojni direktni i indirektni kontakti.
Istovremeno sa uvođenjem dodatnih epidemioloških mjera biće pokrenuta i hitna nabavka namirnica i sredstava za ličnu higijenu za građane ovoga naselja.

Vrela Ribnička (04.04.2020.)

Prilikom donošenja današnje odluke uzet je u obzir pozitivni efekat ovih mjera u Tuzima i u selu Biokovac u Bijelom Polju.
Donijete mjere dale su rezultate zahvaljujući podršci i razumijevanju lokalnog stanovništva i podršci lokalnih samouprava. NKT vjeruje da će uz takav odnos mještana Vrela Ribničkih i snažnu podršku Glavnog grada ova mjera dati svoj puni efekat.
Sve mjere donesene su sa ciljem zaštite zdravlja i života građana u tim lokalnim zajednicama i šire, a dosadašnji efekti potvrđuju njihovu punu opravdanost.
NKT kontinuirano prati i analizira ukupnu situaciju u vezi sa epidemijom novog korona virusa COVID 19.
Izvor: Vlada CG

Национално координационо тијело за заразне болести је данас на хитној консултативној сједници, а у складу са препорукама ИЈЗ, донијело одлуку да надлежне институције предузму хитне додатне епидемиолошке мјере у насељу на Врелима Рибничким које обухвата 23 зграде. Одлука о самоизолацији становника у објектима становања донијета је након што је синоћ један становник тога насеља, у складу са здравственим стањем, упућен у Клинички центар Црне Горе на болничко лијечење, а претходно су у тој густо насељеној заједници остварени бројни директни и индиректни контакти. Истовремено са увођењем додатних епидемиолошких мјера биће покренута и хитна набавка намирница и средстава за личну хигијену за грађане овога насеља. Приликом доношења данашње одлуке узет је у обзир позитивни ефекат ових мјера у Тузима и у селу Биоковац у Бијелом Пољу. Донијете мјере дале су резултате захваљујући подршци и разумијевању локалног становништва и подршци локалних самоуправа. НКТ вјерује да ће уз такав однос мјештана Врела Рибничких и снажну подршку Главног града ова мјера дати свој пуни ефекат. Све мјере донесене су са циљем заштите здравља и живота грађана у тим локалним заједницама и шире, а досадашњи ефекти потврђују њихову пуну оправданост. НКТ континуирано прати и анализира укупну ситуацију у вези са епидемијом новог корона вируса ЦОВИД 19.

meCrnogorski available languages

Top