>>>
> Finansije i investicije > Koliko iznose zlatne rezerve evropskih država?

Koliko iznose zlatne rezerve evropskih država?

meCrnogorski available languages

Sa rezervama zlata i deviza vrijednim 600 miliona dolara Crna Gora se nalazi na pretposljednjem mjestu u Evropi. Najveće rezerve ima Švajcarska. To su podaci referentnog izvora “The World Factbook” koji djeluje pri američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA).

Na mapi su prikazane zlatne rezerve i rezerve deviza izražene u dolarima, u svim evropskim zemljama, a koje su na raspolaganju centralnoj monetarnoj vlasti za korištenje u ispunjavanju platnobilansnih potrebâ zemlje.

Prema ovoj mapi, rezerve zlata i deviza u Švicarskoj iznose 679,3 milijarde dolara. Na drugom mjestu je Rusija sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 418,5 milijardi dolara, a na trećem mjestu Njemačka sa rezervama deviza i zlata u vrijednosti od 185,3 milijarde dolara. Devizne i zlatne rezerve u vrijednosti između stotinu i dvije stotine milijardi dolara imaju i Češka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Poljska i Turska.

Crna Gora se na ovoj listi našla na predzadnjem mjestu iznad Estenije sa vrijednošću od 600 miliona. Kada je riječ o zemljama regiona, Hrvatska je iznad naše zemlje na ovoj mapi sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 15,5 milijardi dolara, Srbija čije rezerve zlata i deviza iznose 10,7 milijardi dolara te BiH sa 5,3 milijarde dolara. Na posljednjem mjestu mape The World Factbook nalazi se Estonija sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 389 miliona dolara.

meCrnogorski available languages

Top