>>>
> EU/Politiko > Odluke Vlade CG (07/05/20)

Odluke Vlade CG (07/05/20)

meCrnogorski available languages

Odluke Vlade CG: Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice (07/05/20)

 

Odluke Vlade CG: Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice (07/05/20)

Vlada Crne Gore je u četvrtak 7. maja, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, dala saglasnost na Izmjene i dopune Godišnjeg plana rada Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2020. godinu kako bi IFR mogao, pored postojeće podrške, realizovati dodatne programe usmjerene ka privredi, preduzetnicima, poljoprivrednicima i dr. i drugom djelatnostima u skladu sa mjerama Vlade, koje će biti usmjerene ka ublažavanju negativnih efekata koronavirusa na crnogorsku privredu.
Usvojena je Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.
U Informaciji je navedeno da je tokom prvih pet dana realizacije Programa (od 1. do 5. maja) registrovano 6.230 privrednih subjekata koji su podnijeli zahtjeve te da je već isplaćeno ili je u procesu isplate 91 odsto ili 5.675 zahtjeva, dok je za 5 odsto ili 297 zahtjeva obrada u toku ili je zahtijevana dostava dodatne dokumentacije. Odbijeno je 258 zahtjeva zbog pogrešno unijetih podataka ili neispunjavanja kriterijuma. Na osnovu odobrenih zahtjeva u ovom periodu na dan 5. maj 2020. godine već su isplaćene ili su u procesu isplate zarade za više od 22.000 zaposlenih. Bruto iznos sredstava koji se odnosi na odobrene zahtjeve je 6,4 miliona eura. Subvencije za novo zapošljavanje odobrene su za 43 lica.
Zaključeno je da se u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa može prihvatiti promjena osnovne šifre djelatnosti u CRPS, nakon 24. aprila 2020. godine, ukoliko se iz priložene dokumentacije jasno i nedvosmisleno utvrdi da privredno društvo, pretežno ili isključivo, obavlja drugu djelatnost u odnosu na onu koju je prijavilo kao osnovnu u CRPS.
Vlada je donijela Strategiju za cjeloživotno preduzetničko učenje Crne Gore 2020 – 2024. godina sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije. Dokumentom su prepoznata su tri glavna strateška cilja: unapređenje razvoja preduzetničke kompetencije na svim nivoima formalnog obrazovanja, unapređenje realizacije preduzetničkog učenja u okviru neformalnog obrazovanja i povećanje efikasnosti funkcionisanja sistema preduzetničkog učenja.
Poseban fokus je stavljen na jačanju uloge i značaja Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, odnosno na njegovoj institucionalizaciji i nastojanjima u sagledavanju mogućnosti za njegovo prerastanje u Savjet za preduzetničko učenje. Uloga ovog tijela prvenstveno bi se ogledala u efektivnijoj i efikasnijoj implementaciji strategije i akcionog plana, promociji značaja preduzetničkog učenja i primjera dobre prakse kao i njegovom unapređenju i većoj zastupljenosti u formalnom, a posebno neformalnom obrazovnom sistemu, podizanju kvaliteta preduzetničkog učenja zasnovanog na iskustvima implementiranih mjera i politika iz ove oblasti.
Ministarstvo ekonomije je zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete preuzme sve neophodne aktivnosti na uspostavljanju i formiranju Savjeta za preduzetničko učenje.
Usvojen je Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. za period 1. jul – 31. decembar 2019. godine.
U dokumentu je navedeno da je u III i IV kvartalu 2019. godine, posmatrano kroz neto efekat (povećanja po svim osnovama i smanjenja po svim osnovama) došlo je do povećanja broja zaposlenih na centralnom nivou za 109 i do smanjenja od 148 zaposlenih na lokalnom nivou. Na centralnom nivou najveće smanjenje broja zaposlenih je u oblastima finansija i rada i socijalnog staranja, a do najvećeg povećanja u neto efektu došlo je u sektorima prosvjete i zdravstva.
Donijeta je Odluka o osnivanju Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore čije su djelatnosti: obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista amatera, profesionalnih sportista i djece koja se sportom bave u okviru sistema sufinansiranja dijela članarine za bavljenje djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova; posredovanje pri obezbjeđivanju prisustva sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom na sportskim priredbama, za potrebe organizatora sportske priredbe; i izdavanje odobrenja za angažovanje doktora određene specijalnosti, odnosno fizioterapeuta kao sportskog stručnjaka osposobljenog za rad u sportu u okviru sportskih organizacija, koji ispunjava uslove propisane Zakonom o sportu.
Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji programa zapošljavanja i usavršavanja doktora nauka, doktoranada, mladih istraživača i inovatora u naučnim ustanovama i privredi u kojo je je navedeno, među ostalim, da je država izdvojila ukupno 1,5 miliona eura za stipendije za doktorska istraživanja u protekle dvije godine podržavši 36 doktoranada. Navedeno je da je namjera Ministarstva nauke da i ove godine objavi isti konkurs, kako bi se postigla kritična masa od oko 50 mladih istraživača koji će se baviti istraživanjima na puno radno vrijeme, a krajnji cilj je da se kroz atraktivne uslove istraživanja koje omogućava ova vrsta stipendije omogući zadržavanje talenata u Crnoj Gori. Izdvojeno je 2018. godine 1,2 miliona eura za naučnoistraživačke projekte, prošle i ove godine po 1,5 miliona. Uz grantove za istraživačke projekte u toku je i program izgradnje i jačanja ljudskih resursa u okviru regionalnog projekta uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST), raspisan je konkurs za uspostavljanje centara izvrsnosti.
Kroz navedene instrumente u protekle tri godine zapošljen je ukupno 121 mladi istraživač, dok je veliki broj istraživača i stručnog osoblja imao priliku za usavršavanje, što su izdvojena značajna sredstva.
Implementacijom ovih instrumenata sprečava se odliv talenata i unapređuje se kvalitet kadrova na crnogorskim naučnoistraživačkim ustanovama i privrednom sektoru.

Vlada je usvojila je Informaciju o ustupanju donacije Lori Šoć Javnoj ustanovi Narodni muzej Crne Gore. Američka državljanka Lori Šoć, supruga praunuka dr Pera Šoća, ministra crnogorske Vlade u izbjeglištvu i čukununuka Đura Šoća, vojnog komandanta i upravnika vojnog telegrafa Knjaževine i Kraljevine Crne Gore poklonila je Crnoj Gori predmete koji se odnose na istaknute crnogorske ličnosti dr Pera Šoća i Đura Šoća.
Među 14 predmeta iz zaostavštine dr Pera Šoća i Đura Šoća koji su po želji vlasnice predati početkom godine državi Crnoj Gori bez nadoknade nalaze se: uramljena zastava sa krstom i natpisom Nikola I, tri kolekcije ordenja sa lentama i kutijama, telegram kralja Nikole I Petrovića upućen Đuru Šoću iz 1915. godine i više fotografija.
Vlada je zadužila Narodni muzej Crne Gore da preuzme doniranu zaostavštinu i obezbijedi uslove za njeno čuvanje.
U okviru kadrovskih pitanja za zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore imenovani su u Kancelariji u Podgorici Sanja Jaredić, a u Kancelariji u Kotoru Ivan Đurišić.
Usvojena je Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta „Snabdijevanja vodom Donje i Gornje Lješanske nahije” i prihvaćen Ugovor o realizaciji projekta.
Vlada je, u skladu sa praksom koju je na početku mandata utemeljio premijer Duško Marković, donijela odluku da dodijeli Mariji i Zefu Đonaj iz Tuzi 6.000 eura povodom rođenja troje djece – po 2.000 eura za svako dijete.

 

Izvor: Odluke Vlade CG

Odluke Vlade CG:

meCrnogorski available languages

Top