>>>
> Activism & ORG (Page 2)

Podrška internet prezentaciji MEP-a

Nevladino udruženje "MEP" dobilo je besplatnu pretplatu na programe WPML-a. WPML razvija softver koji omogućava prevođenje i lokalizaciju internet prezentacija. Program ugrađen u internet prezentaciju koju koristi naša organizacija i samim tim je poboljšana navigacija i prelazak sa crnogorske na englesku verziju prezentacije. Komercijalna vrijednost donirane pretplate pomenutog programa je

Potpisan memorandum o saradnji MEP-a sa MBS-om

Između Nevladinog udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku - MEP i Faklulteta za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran - MBS potpisan je memorandum o saradnji. Sagledavajući zajedničke ciljeve MBS-a i nevladinog udruženja MEP, dogovorena je saradnja u oblastima: sprovođenja istraživanja, organizaciji konferencija, seminara, treninga, tribina, foruma i sličnih događaja, jačanja odnosa sa

Učešće u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Ministarstvo Poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore izabralo je izvršnog direktora MEP-a, mr Ѕtеfаna Alеkѕića, za člana radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2014-2020. godine. Radna grupa je formirana na način da obezbijedi zastupljenost svih stručnih zainteresovanih strana iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u

Učešće u radnoj grupi za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore izabralo je izvršnog direktora MEP-a, mr Ѕtеfаna Alеkѕića, za člana radne grupe za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom. Alеkѕić je izabran po prijedlogu Nevladinog udruženja "Infomont" iz Budve i predstavljaće nevladin sektor u pisanju prijedloga zakona. Odluka o izboru

Top