Tag: Crnogorci @me

Statistika: Upotreba IT u Crnoj Gori

Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat) objavio je rezultate dva istraživanja koja se odnose na upotrebu informativno-komunikacionih tehnologija (IT) u 2015. godini. Prvo istraživanje se...

Statistika: Demografija Crne Gore 2014

Prema podacima Monstata, sredinom 2014. godine za Crnu Goru procjenjeni su sljedeći demografski indikatori: Sredinom 2014. godine u Crnoj Gori je bilo 621 810...