>>>
> Finansije i investicije > Delegacija MMF-a u posjeti Ministarstvu finansija

Delegacija MMF-a u posjeti Ministarstvu finansija

meCrnogorski available languages

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u posjeti Ministarstvu finansija

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u posjeti Ministarstvu finansija

Ministar finansija, Darko Radunović sastao se sa predstavnicima Odjeljenja za fiskalne poslove pri Međunarodnom monetarnom fondu, koji su prethodnih desetak dana boravili u radnoj posjeti  Crnoj Gori i tom prilikom razmotrili napredak  koji je Poreska uprava Crne Gore ostvarila po osnovu programa reforme koji se realizuje uz podršku pomenute institucije.
Tim misije je dao konkretne savjete o neophodnim unapređenjima upravljanja i menadžmenta reforme.
Članovi tima MMF-a  su istakli spremnost za daljom podrškom za razvoj kapaciteta u Poreskoj upravi Crne Gore, a fokus će biti na daljem razvoju i jačanju osnovnih funkcija uprave prihoda.
Takođe, podstakli su rukovodstvo Poreske uprave CG na nastavak inteziviranja usredsrijeđenosti na programu reforme.
„Predani smo poslu i želimo da reforma Poreske uprave bude uspješna. Preporuke i podrška koju dobijamo od vas u ovom procesu su od ključnog značaja za modernizaciju Poreske uprave“,
naglasio je ministar finansija Radunović i na kraju se zahvalio članovima tima iz MMF-a na urađenoj analizi i procjeni stanja u Poreskoj upravi.
Sastanku je u ime MMF-a prisustvovala delegacija u sastvu: Korstian Kol, Stefen Vesperman, Alan Jensen, Ester de Leuv i Patrik Fauhnan, a u ime Ministarstva finansija i Poreske uprave Crne Gore , generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem, Biljana Peranović i direktor Poreske uprave, Miomir M. Mugoša.

Министар финансија, Дарко Радуновић састао се са представницима Одјељења за фискалне послове при Међународном монетарном фонду, који су претходних десетак дана боравили у радној посјети Црној Гори и том приликом размотрили напредак који је Пореска управа Црне Горе остварила по основу програма реформе који се реализује уз подршку поменуте институције.Тим мисије је дао конкретне савјете о неопходним унапређењима управљања и менаџмента реформе. Чланови тима ММФ-а су истакли спремност за даљом подршком за развој капацитета у Пореској управи Црне Горе, а фокус ће бити на даљем развоју и јачању основних функција управе прихода. Такође, подстакли су руководство Пореске управе ЦГ на наставак интезивирања усредсријеђености на програму реформе. „Предани смо послу и желимо да реформа Пореске управе буде успјешна. Препоруке и подршка коју добијамо од вас у овом процесу су од кључног значаја за модернизацију Пореске управе“, нагласио је министар финансија Радуновић и на крају се захвалио члановима тима из ММФ-а на урађеној анализи и процјени стања у Пореској управи. Састанку су испред ММФ-а присуствовали Корстиан Кол, Стефен Весперман, Алан Јенсен, Естер де Леув и Патрик Фаухнан, а у име Министарства финансија и Пореске управе Црне Горе , генерална директорица Директората за порески и царински систем, Биљана Перановић и директор Пореске управе, Миомир М. Мугоша. Delegacija MMF

meCrnogorski available languages

Top