>>>
> Ekonomija Crna Gora > Ministri finansija i guverneri za jačanje konkurentnosti

Ministri finansija i guverneri za jačanje konkurentnosti

meCrnogorski available languages

Samit NIN okupio ministare finansija, guvernere i direktore poreskih uprava

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje NIN pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija, održao se 15. i 16. juna 2018. godine u hotelu “Splendid” u Bečićima.

Tema ovogodišnjeg skupa bila je ,,Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize“.

Učešće na Samitu, koji predstavlja najveći godišnji regionalni finansijski i monetarni skup, potvrdilo je 23 govornika, i to: Darko Radunović, ministar finansija Crne Gore; Zoran Tegeltija, ministar finansija Republike Srpske; Jelka Milićević, ministarka finansija Federacije BiH; Fatmir Gashi, zamjenik ministra finansija Kosova; Sanja Jokić, sekretar ministarstva finansija i trezora BiH; predstavnici ministarstva finansija Srbije i Makedonije; Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija JTI za Zapadni Balkan; Miomir Mugoša, direktor Poreske uprave Crne Gore; Sanja Lukarevska, direktorka Poreske uprave Makedonije; Zora Vidović, direktorka Poreske uprave Republike Srpske; Slobodan Vukoja, v.d. zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH, Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH; Sakip Imeri, direktor Poreske uprave Kosova; Miroslav Đinović, v.d. pomoćnik direktora PU Srbije; Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore; predstavnik Narodne banke Srbije; Gent Sejko, guverner banke Albanije; Fehmi Mehmeti, guverner Centralne banke Kosova; Maja Kadievska-Vojnović, viceguverner Narodne banke Makedonije; Želimira Raspudić, viceguverner Centralne banke BiH, Pradip Kumar Kapur, strateški savjetnik Intellect Design Arena i profesor Univerziteta Merilend,SAD; Michael Faulend, viceguverner Hrvatske narodne banke. Samitu su prisustvovali i predstavnici vodećih banaka i kompanija iz regiona jugoistočne Evrope.

Ministar Radunović: Jačanje makroekonomske stabilnosti i podizanje nivoa konkurentnosti preduslovi dinamičnijeg razvoja regiona

Region Zapadnog Balkana u posljednjih nekoliko godina bilježi oporavak od globalne ekonomske krize, i sve zemlje su, dominantno zahvaljujući poboljšanju ekonomskih performansi i investicionoj aktivnosti, u 2017. godini dostigle pozitivan ekonomski rast. U cilju dostizanja dinamičnijeg razvoja, u fokusu ekonomske politike u narednom periodu moraju biti jačanje makroekonomske stabilnosti, uz obavezno podizanje nivoa konkurentnosti ekonomije, kako bi dohodak po glavi stanovnika brže konvergirao sa onim u EU, poručio je ministar finansija Darko Radunović na otvaranju Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji se danas i sjutra održava u Bečićima.
Govoreći na temu finansijske i monetarne stabilnosti regiona deset godina nakon početka globalne finansijske krize, ministar je istakao da se posljedice ekonomskih potresa na svjetskom tržištu i danas osjećaju u domaćim okvirima. U tom kontekstu, kriza je definisala i izazove za Vlade koje se prvenstveno odnose na pitanje dvostrukog defcita zemalja regiona, odnosno deficita javnih finansija i deficita tekućeg platnog bilansa, kao i visokog javnog duga, iako je, kako je ministar dodao, u većini zemalja uspostavljen njegov opadajući trend.
Predstavljajući primjer Crne Gore, ministar Radunović je istakao da je jačanje fiskalne stabilnosti u našoj zemlji bazirano na sprovođenju mjera fiskalne konsolidacije, koje su inkorporirane u Fiskalnoj strategiji Vlade, a koje za srednjoročni cilj imaju stvaranje suficita u budžetu i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga. Prvi rezultati, kako je ministar saopštio ohrabruju. Izvorni prihodi su povećani, poboljšana je kontrola tekućih rashoda i ostvaren je suficit tekućeg budžeta u iznosu od 0,3% BDP-a. Mjere, kao je ministar naglasio, nijesu usporile rast ekonomije, naprotiv. Zahvaljujući rastu investicione potrošnje u sektorima građevinarstva, turizma i energetike, uz visoku domaću tražnju, ostvareni rast BDP-a na kraju 2017. iznosio je 4,4%. Mjerama je zadržan i konkurentan poreski ambijent.
O dostignutim kredibilnim ekonomskim rezultatima, kako je ministar istakao, govori i rast povjerenja međunarodnih finansijskih institucija koji se ogleda u izvještajima eminentnih kreditnih agencija (S&P i Moodys) u kojima je poboljšan ekonomski izgled za našu zemlju, zatim dobijanju garancije Svjetske banke u iznosu od 80 miliona eura koja je omogućila obezbjeđenje sredstava u iznosu od 250 miliona eura  za refinansiranje dijela javnog duga pod veoma povoljnim uslovima, kao i realizovanje najuspješnije emisije euroobveznica otkad  se Crna Gora pojavljuje na tržištu ovih hartija od vrijednosti. Emisijom od 500 miliona eura omogućeno je refinansiranje obveznica koje su dospijevale na naplatu 2019, 2020. i 2021. godine u iznosu od 362 miliona eura.
Zaokružujući izlaganje, ministar Radunović je naglasio da će Vlada Crne Gore i u narednom periodu intenzivno raditi na daljem jačanju fiskalne stabilnosti, koja u kombinaciji sa strukturnim reformama, naročito na tržištu rada, kao i u sistemima zdravstva i javne uprave i penzijskom sistemu, stvara veći prostor za potencijalni ekonomski rast. Miinistar je prenio punu posvećenost ministarstva na čijem je čelu, svim mjerama ekonomske politike i regionalne saradnje koja jača makroekonomsku stabilnost regiona, i doprinosi bržem privrednom rastu i ukupnom ekonomskom napretku regiona.
Ministar Radunović je učestvovao i na prvom panelu u okviru kojeg su ministri finansija zemalja regiona diskutovali na teme mjera za dalju stabilizaciju javnih finansija regiona, ubrzanog privrednog rasta, javnih investicija, mjera za smanjenje javnog duga, strukturnim reformama, sivoj ekonomiji, poreskoj i akciznoj politici u regionu, zaduživanju, smanjenju poreskog opterećenja na rad, uravnoteženom budžetu te evropskim integracijama u kontekstu javnih finansija.
  • Min fin (1) (2)

meCrnogorski available languages

Top