>>>
> EU/Politiko > EU investira u digitalnu infrastrukturu Crne Gore

EU investira u digitalnu infrastrukturu Crne Gore

meCrnogorski available languages

EU investira u digitalnu infrastrukturu Crne Gore
Na dvadesetom sastanku Upravnog odobra Zapadnobalkanskog investicionog okvira, koji je održan u Berlinu, u organizaciji Evropske komisije i Federalnog ministarstva finansija Njemačke, Evropska unija je Crnoj Gori dodijelila dodatnih 0,6 miliona eura za pripremu projektne dokumentacije za projekat kojim će biti ojačana infrastruktura u oblasti digitalnog sektora.
Crna Gora je po prvi put podržana od strane Evropske unije u pripremi projektne dokumentacije za unapređenje infrastruktrure u digitalnom sektoru iznosom od 600.000 eura.
Projektom “Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu”, koji je kandidovan od strane Ministarstva ekonomije, radiće se na obezbijeđivanju izgradnje adekvatne infrastrukture za brz i siguran internet do svih domaćinstava, privrednih subjekata, obrazovnih institucija i zdravstvenih ustanova u cilju podrške digitalnoj transformaciji društva i ekonomije.
U skladu sa našim razvojnim i programskim opredjeljenjima, fokus je dat na projekat podrške daljem razvoju broadband infrastrukture i mreža nove generacije na cjelokupnoj naseljenoj teritoriji Crne Gore. Ovaj cilj je prepoznat i Srednjoročnim planom rada Vlade i Programom ekonomskih reformi, a usklađen je i sa preporukama Evropske komisije u vezi sa ulaganjem u digitalnu infrastrukturu Crne Gore.
Cilj projekta je da se, na osnovu kompletiranog procesa mapiranja infrastrukture, izvrši analiza trenutnog stanja i ispita potencijal tržišta da eliminiše postojeći infrastrukturni jaz. Na osnovu analize pripremiće se i donijeti nacionalni program i plan razvoja širokopojasnog pristupa u narednom periodu. Ovim planom definisaće se i modeli finansiranja daljeg razvoja infrastrukture, koji bi se u jednom dijelu zasnivali i na korišćenju sredstava kroz instrument pretpristupne pomoći WBIF-a.
Svrha projekta je razvoj elektronskih komunikacija sa posebnim naglaskom na razvoj mreže novih generacija (NGN mreže) i omogućavanje „high speed broadband connectivity“ za cjelokupno stanovništvo na nacionalnom nivou, u skladu sa Strategijom razvoja informacionog društva 2020. Glavni cilj projekta je povećanje dostupnosti broadband mreža nove generacije, kao osnovnog preduslova za digitalnu transformaciju, a sve u cilju ostvarivanja pristupa digitalnim robama i uslugama, iskorištavanja potencijala digitalne ekonomije, te jačanja kokurentnosti privrede i društva.

meCrnogorski available languages

Top