>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Plantaže AD 13 jul dio platforme Agri Food S3

Plantaže AD 13 jul dio platforme Agri Food S3

meCrnogorski available languages

Kompanija „13. jul Plantaže“ je bila dio crnogorske delegacije koja je učestvovala na konferenciji Digitalizacija i nove tehnologije u agro-prehrambenom sektoru (Digitalisation and New Technologies in Agri-food) organizovane u okviru S3 tematske platforme za Agri-food, u periodu od 3 – 4. decembra 2019. godine u Malagi, Španija.

Učešćem na konferenciji omogućeno je umrežavanje istraživačkih timova iz Crne Gore sa kolegama iz Evrope, što je doprinijelo jačanju međunarodne naučne saradnje i kreiranju novih istraživačkih projekata.

plantaže 13 jul ad podgorica crna gora montenegro vine wine vineyard vinograd
Montenegro

Imajući u vidu aktivnosti koje se realizuju u kompaniji “13. jul Plantaže”, na ovoj konferenciji pokazano je veliko interesovanje u cilju uspostavljanja buduće saradnje i primjene novih tehnoloških rješenja u zasadima vinove loze, breskvi i maslina, kao i u proizvodnim podrumima. U tom smislu, kompanija se već priključila konzorcijumu projekta Platforma za zaštitu vinove loze, čiji je koncept u prvoj fazi evaluacije u okviru HORIZONT 2020 programa. Projekat ima za cilj generisanje novog znanja i poboljšanje metoda za ranu detekciju, prevenciju, kontrolu štetočina i bolesti vinove loze, razvijajući internet stvari (IoT – the Internet of the Things) platformu, koja primjenjuje nove tehnologije vještačke inteligencije, simulacije i analitike prostora i vremena, senzora, robotike i snimanja.

Predviđeno je da projekat traje četiri godine, koji će pružiti razmjenu znanja na različitim nivoima kroz uključenje krajnjih korisnika, kao što je kompanija „13. jul Plantaže“ a. d, gdje će se u vinogradima realizovati istraživanja i primjene novih tehnologija. Dobijeni rezultati će se koristiti kao preporuka za njihovu dalju primjenu, imajući u vidu uticaj klimatskih promjena, a sa ciljem rješavanja izazova u procesu gajenja vinove loze.

Putem tematskih platformi pametne specijalizacije, države i regioni udružuju snage i ujedinjuju resurse na osnovu utvrđenih prioriteta. Tematske platforme su značajne za podizanje kvaliteta naučnoistraživačkih i inovacionih aktivnosti, kao i uspostavljanja strateških partnerstava između domaćih institucija i referentnih naučnih ustanova u regionu i Evropi.

  • Izvor: Vlada Crne Gore – Gov .me

meCrnogorski available languages

Top