>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Univerzalni punjač za evropsko tržište – EU

Univerzalni punjač za evropsko tržište – EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Novi univerzalni punjač na evropskom tržištu

Evropski parlament poziva Komisiju da najkasnije do sredine 2020. godine predloži jasnija pravila o univerzalnim punjačima. Postoji „hitna potreba za regulatornim djelovanjem EU” kako bi se smanjila količina elektronskog otpada i osnažilo potrošače za donošenje održivih odluka, izjavili su poslanici Evropskog parlamenta u rezoluciji odobrenoj s 582 glasova za, 40 protiv i 37 suzdržanih, u kojoj se poziva na obvezno uvođenje univerzalnih punjača za sve mobilne uređaje.

Parlament želi da do jula 2020. godine Komisija donese delegirani akt predviđen Direktivom o radijskoj opremi iz 2014. ili, ako je potrebno, odobri drugu zakonodavnu mjeru najkasnije do istog datuma. Izvršne vlasti EU trebale bi omogućiti da se zakonodavni okvir za univerzalni punjač „redovno nadzire kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak”. To znači da će se pažnja davati tome da postojeće zakonodavstvo ne ograničava inovacije na tržištu. Zastupnici u Evropskom parlamentu ponavljaju da su istraživanje i inovacije ključni za poboljšanje postojećih tehnologija i osmišljavanje novih.

  • Potrebno je hitno donijeti normu za univerzalni punjač
  • Nužne su mjere kojima se potrošačima omogućuje donošenje održivih odluka
  • Treba raditi na smanjenju e-otpada koji nastaje u Evropi (prosječno 16,6 kg po stanovniku u 2016.)

univerzalni punjač baterije telefona smartfon eu eksterna baterija bežični

Potencijalno rješenje za Univerzalni punjač

Parlament takođe želi da Komisija:

  • preduzme mjere kako bi se na najbolji način osigurala interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitim mobilnim uređajima;
  • razmotri zakonodavne inicijative kao bi se povećala količine vodova i punjača koji se prikupljaju i recikliraju u državama članicama EU;
  • osigura da potrošači više nisu obvezni kupovati nove punjače sa svakim novim uređajem: Strategije za odvajanje kupnje punjača od kupnje novih uređaja trebale bi se uvesti rješenjem o univerzalnom punjaču.

Međutim, poslanici u Evropskom parlamentu ističu da bi se „svakom mjerom čiji je cilj odvajanje trebalo izbjeći potencijalno više cijena za potrošače”.

Prema procjenama, na svjetskom nivou godišnje se proizvede oko 50 miliona metričkih tona e-otpada, uz prosječno više od 6 kg po osobi. U Evropi je 2016. ukupna količina nastalog e-otpada iznosila 12.3 milijuna metričkih tona, što je prosječno 16.6 kg po stanovniku. Kratki životni ciklusi nekih uređaja takođe uzrokuju veću količinu elektronskog otpada, navodi se u rezoluciji.

Zanimljivost: U 2009. godini bilo je više od 30 vrsta punjača, a 2019. postoje tri.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top