>>>
> EU/Politiko > CG predsjedava inicijativom za migracije azil i izbjeglice MARRI

CG predsjedava inicijativom za migracije azil i izbjeglice MARRI

meCrnogorski available languages

Crna Gora preuzima jednogodišnje predsjedavanje Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI)

U susret crnogorskom preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) u junu 2020. godine, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tanja Ostojić se danas sastala sa direktorom MARRI Regionalnog Centra Saškom Kocevim.
Sastanak je bio prilika za definisanje prioriteta crnogorskog predsjedavanja u oblastima iz MARRI-jevog mandata sa fokusom na azil, readmisiju, upravljanje granicom i borbu protiv trgovine ljudima. Uvažavajući osnovnu misiju MARRI-ja, kao regionalnog mehanizma koji podržava zemlje Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija kroz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU standardima, izgradnju institucija, te podizanju kapaciteta, sagovornici su prepoznali aktivnosti koje bi trebale biti preduzete u narednom periodu.
Generalna direktorica Ostojić je pohvalila dosadašnje napore MARRI RC u sprovođenju sveobuhvatne reformske inicijative, koja je doprinijela unaprijeđenju saradnje sa relevantnim međunarodnim organizacijama u oblasti migracija i azila, poput Evropske kancelarije za podršku azilu (EASO), Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ), Međunarodne organizacija za migracije (IOM), Visokog komesarijata UN za izbjeglice (UNHCR) i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX).
Govoreći o predstojećim aktivnostima, direktor Kocev je izrazio zahvalnost za dosadašnji doprinos Crne Gore kroz aktivno učešće relevantnih institucija u radu MARRI inicijative, te iskazao uvjerenje da će uspješna saradnja dodatno dobiti na značaju tokom crnogorskog predsjedavanja.
marri cg predsjedavanje crnogorsko vlada cg 2020 2021 izbjeglice migracije azil

У сусрет црногорском преузимању једногодишњег предсједавања Регионалном иницијативом за миграције, азил и избјеглице (МАРРИ) у јуну 2020. године, генерална директорица Директората за међународну сарадњу и европске интеграције Тања Остојић се данас састала са директором МАРРИ Регионалног Центра Сашком Коцевим. Састанак је био прилика за дефинисање приоритета црногорског предсједавања у областима из МАРРИ-јевог мандата са фокусом на азил, реадмисију, управљање границом и борбу против трговине људима. Уважавајући основну мисију МАРРИ-ја, као регионалног механизма који подржава земље Западног Балкана у процесу европских интеграција кроз усклађивање националног законодавства са ЕУ стандардима, изградњу институција, те подизању капацитета, саговорници су препознали активности које би требале бити предузете у наредном периоду. Генерална директорица Остојић је похвалила досадашње напоре МАРРИ РЦ у спровођењу свеобухватне реформске иницијативе, која је допринијела унапријеђењу сарадње са релевантним међународним организацијама у области миграција и азила, попут Европске канцеларије за подршку азилу (ЕАСО), Њемачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ), Међународне организација за миграције (ИОМ), Високог комесаријата УН за избјеглице (УНХЦР) и Европске агенције за граничну и обалску стражу (ФРОНТЕКС). Говорећи о предстојећим активностима, директор Коцев је изразио захвалност за досадашњи допринос Црне Горе кроз активно учешће релевантних институција у раду МАРРИ иницијативе, те исказао увјерење да ће успјешна сарадња додатно добити на значају током црногорског предсједавања.

meCrnogorski available languages

Top