>>>
> Finansije i investicije > Savjet EU: Crna Gora ispunila sve kriterijume za BEPS

Savjet EU: Crna Gora ispunila sve kriterijume za BEPS

meCrnogorskienEnglish available languages

Savjet EU: Crna Gora je posvećena borbi protiv poreskih prevara i utaje poreza i snažno podržava sve međunarodne aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje transparentnosti i razmjene informacija za sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza.

U cilju ispunjavanja kriterijuma Savjeta Evropske unije, Crna Gora se obavezala da će ispoštovati rokove za ispunjavanje kriterijuma Savjeta Evropske unije, koji se zasnivaju na dogovorenim međunarodnim standardima u oblasti poreske transparentnosti, pravednog oporezivanja i implementacije anti mjera evazije poreske osnovice i premještanja dobiti (anti-BEPS mjere),  odnosno da će do kraja 2019. godine:

1) pristupiti Globalnom Forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe;

2) potpisati Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima; i

3) pristupiti Inkluzivnom okviru za BEPS.

Crna Gora je postala 150 članica Globalnog Foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe (5. aprila 2018. godine). Potpisala je Multilateralnu Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima (3. oktobra 2019.godine). Predlog zakona o potvrđivanju navedene konvencije usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore od 27.decembra 2019.godine („Sl. list Crne Gore – Međunarodni ugovori“, broj 12/19) i pristupila je Inkluzivnom okviru za BEPS (5. decembra 2019. godine).

Imajući u vidu navedeno Crna Gora je ispunila sve kriterijume Savjeta Evropske Unije.

Savjet ministara Evropske Unije objavio je saopštenje:

Crna Gora je uspjela da implementira sve neophodne reforme kako bi se se uskladila sa principima dobrog poreskog upravljanja EU do dogovorenog roka pa je stoga uklonjenja iz Aneksa II” (siva lista)“.

16 jurisdictions (Antigua and Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cabo Verde, Cook Islands, Curaçao, Marshall Islands, Montenegro, Nauru, Niue, Saint Kitts and Nevis, Vietnam) managed to implement all the necessary reforms to comply with EU tax good governance principles ahead of the agreed deadline and are therefore removed from Annex II. – navodi internet stranica Consilium – Savjet EU

Izvor: Ministarstvo finansija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top