>>>
> EU/Politiko > CoVID19: EU pomaže Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa

CoVID19: EU pomaže Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa

meCrnogorskienEnglish available languages

CoVID19: EU pomaže Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa

CoVID19: EU pomaže Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa

Evropska unija stoji uz Crnu Goru i sve zemlje Zapadnog Balkana, kako bi im pomogla u rješavanju epidemije COVID19 i njenih posljedica.

Evropska unija je zato opredijelila Crnoj Gori tri miliona eura za hitne potrebe zdravstvenog sektora. U saradnji sa državnim organima, počela je i pripreme za dugoročni program ublažavanja posljedica krize, vrijedan 50 miliona eura, kroz reprogramiranje već dostupnih pretpristupnih fondova namijenjenih Crnoj Gori. Ova sredstva su namijenjena za zdravstveni sektor, kao i za ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica krize.

„Evropa se suočava sa do sada neviđenom krizom javnog zdravlja. U ovim teškim vremenima, saradnja i solidarnost su ključni. EU je najveći partner i donator Crne Gore; za podršku i reformu zdravstvenog sistema smo do sada već donirali 12 miliona eura. I danas stojimo rame uz rame sa našim crnogorskim prijateljima. Zato smo obezbijedili 3 miliona eura koje će Crna Gora moći da iskoristi za hitne potrebe, poput nabavke opreme i higijenskih sredstava za zdravstvene ustanove. U skladu sa potrebama Vlade Crne Gore, osmišljavamo program vrijedan 50 miliona eura, koji će pružiti dodatnu dugoročnu pomoć zdravstvu kao i podstaći ekonomiju, podržati preduzetnike, obezbijediti najugroženije i podržati ostale pogođene sektore nakon pandemije. Siguran sam da ćemo, zajedno, izaći jači iz ove krize“, izjavio je Aivo Orav, ambasador Evropske unije i šef Delegacije EU u Crnoj Gori.

Evropska unija takođe traži načine da uključi Crnu Goru u nove inicijative, preduzete u državama članicama kao odgovor na pandemiju COVID-19 i kako najbolje iskoristiti postojeće regionalne programe EU za pomoć regionu Zapadnog Balkana. Biće ubrzana implementacija ostalih planiranih programa i projekata u Crnoj Gori koji mogu omogućiti olakšice privatnom sektoru, tržištu rada i socijalnom sektoru.

 

Delegacija EU u Podgorici će u narednom periodu blisko sarađivati sa crnogorskim vlastima u nadgledanju razvoja trenutne situacije vezane za pandemiju COVID-19 i u pružanju pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije u Crnoj Gori. Radeći zajedno, prebrodićemo ovu krizu osnaženi.

Pomoć najugroženijim porodicama

Evropska unija je već na terenu i pruža pomoć kroz njene postojeće projekte. Zajedno sa HELP-om, NVO „Phiren Amenca – Koračajte sa nama“ i Crvenim krstom započeli smo distribuciju 600 paketa hitne pomoći za 400 romskih i egipatskih porodica u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju i Herceg Novom.

Pomoć EU zdravstvenom sistemu Crne Gore

EU je već bespovratno uložila blizu četiri miliona eura u zdravstveni sektor, a dodatnih 8 miliona je u pripremi. Finansirala je nabavku 12 vozila hitne pomoći za domove zdravlja širom Crne Gore, kao i opreme za Gorske službe spasavanja. EU podržava i organizacije civilnog društva, koje obavljaju važan posao u zdravstvenom sektoru, kao što su unaprijeđenje medicinske njege trudnica i majki, obezbjeđivanje jednakog pristupa zdravlju i pravdi marginalizovanim grupama, destigmatizacija mentalnog zdravlja i opremanje organizacija za spašavanje od poplava u hitnim slučajevima, posebno u pograničnim područjima.

Zajedno sa Ministarstvom zdravlja, pripremljen je dodatni program zdravstvene pomoći vrijedan 8 miliona eura, koji će početi 2021. godine. EU će podržati izgradnju novog bolničkog krila u sklopu podgoričkog Kliničkog centra i dogradnju i opremanje do 12 mikrobioloških laboratorija.

Ekonomsko-socijalna podrška EU

Postojeći Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu pomoć, vrijedan 18 miliona eura, već je obezbijedio preduzetnicima, nezaposlenima i drugim ugroženim grupama bespovratna sredstva da započnu posao. Program će se dodatno koristiti za ublažavanje posljedica ove krize.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top