>>>
> Ekonomija Crna Gora > Podrška za bolje pozicioniranje crnogorskih vina na tržištu

Podrška za bolje pozicioniranje crnogorskih vina na tržištu

meCrnogorski available languages

podrška proizvodnji crnogorskih vina

Podrška za bolje pozicioniranje crnogorskih vina na tržištu

Osim direktne podrške po hektaru zasada vinove loze koja je ove godine uvećana, zatim mogućnosti za bespovratnu podršku do 50 odsto investicija za unapređenje proizvodnje kroz posebne javne pozive, ali i aktuelni IPARD, crnogorski vinari na raspolaganju imaju i mjeru posebne podrške za vina.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2020. godinu kojim se vinari podržavaju u važnim aktivnostima koje im omogućavaju rast konkuretnosti i bolju poziciju na tržištu.
Ovim javnim pozivom podržavaju se četiri vrste aktivnosti: konverzija sorte, restrukturiranje vinograda, dislociranje (premještanje) vinograda i promocija vina sa crnogorskim geografskim porijeklom i širenje vinske kulture.
Uz ovu podršku, očekuje se bolja realizacija domaćih vina, jer poboljšanje konkurentnosti sektora vina zahtijeva očuvanje i valorizaciju bogatih genetičkih resursa, snažnu marketinšku kampanju, implementaciju sistema zaštite geografskog porijekla, kao i inovacije u primarnoj proizvodnji i preradi uz respektivan odnos prema tradiciji.
 

Intervencije u vinogradu

Zamjena (konverzija) sorte podržava se radi preciznije procjene vinskog potencijala i prilagođavanja vinskog sortimenta razvojnom trendu, a u skladu s preporučenim sortimentom u Rejonizaciji crnogorskog vinogradarskog proizvodnog područja.
Prihvatljiva je konverzija stone sorte s vinskom i zamjena vinske sa drugom vinskom u skladu s potrebama proizvodnje vina ili zbog zdravstvenih i fitosanitarnih razloga, pri čemu u predmetnom vinogradu nema stonih sorti.
Restrukturiranje vinograda podržava se radi poboljšanja postojećeg vinograda i reanimacije napuštenih vinograda, a obuhvata: promjenu gustine sklopa i uzgojnog oblika kako bi se povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i slično, zatim promjenu postojeće potporne strukture u skladu s novim uzgojnim oblikom i razmakom sadnje i uspostavljanje sistema za navodnjavanje.
Dislociranje vinograda podrazumijeva (premještanje) vinograda na terene s nagibom radi smanjenja rizika od oštećenja od mraza, bolje provjetrenosti i osunčanosti zasada, kao i na prihvatljivo većim nadmorskim visinama u skladu s Rejonizacijom, s globalnim klimatskim promjenama i zahtjevima sorte.
Prihvatljive investicije u mjerama, koje se odnose na intervencije u vinogradu su: nabavka sadnog materijala (vinske sorte), postavljanje i rekonstrukcija razrušenih podzida na terasama proizvodnih vinograda na nagibu terena većem od 25%, promjena i postavljanje potporne strukture u restrukturiranom i dislociranom vinogradu (materijal) i uspostavljanje sistema za navodnjavanje.

Pomocija vina

Promocija vina sa crnogorskim geografskim porijeklom i širenje vinske kulture obuhvata informativne i promotivne aktivnosti. Podržavaju se Promotivni programi koji budu najbolje rangirani nakon bodovanja prispjelih zahtjeva za podršku. Korisnici ove komponente podrške su udruženja vinara.
Podnosilac, uz zahtjev za podršku, dostavlja Idejni projekat ili Program promocije u zavisnosti od aktivnosti.
Podrška se isplaćuje etapno (do 4 godine), u skladu s dinamikom obavljenih radova iz Projekta, odnosno završenih aktivnosti iz Programa, ne više od 8.000€ na godišnjem nivou.
Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje predloženih aktivnosti po Javnom pozivu je  01. 05. 2020. godine. Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje isplate sredstava podrške po Javnom pozivu je 01.11. 2020. godine.
 
 
  • PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

meCrnogorski available languages

Top