>>>
> Ekonomija Crna Gora > Marikultura: Još snažnija podrška za ribarstvo

Marikultura: Još snažnija podrška za ribarstvo

meCrnogorski available languages

Trend rasta podrške sektoru ribarstva nastavljen je i u ovoj godini. U poređenju sa prošlom godinom podrška je povećana 44% na ukupno 2,24 miliona eura. Sektor ribarstva se kroz Agrobudžet podržava kroz dva programa: Podrška razvoju morskog ribarstva i marikulture i Podrška razvoju slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Ministarstvo je danas objavilo pet javnih poziva za dodjelu bespovratne podrške.

Objavljena su tri javna poziva za morsko ribarstvo – za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa, za ulov pelagičnih resursa i za mali privredni ribolov. Takođe, objavljena su dva javna poziva: za poboljšanje konkuretnosti i efikasnosti sektora marikulture, kao i slatkovodne akvakulture.

Takođe, od danas svi uzgajivači, nosioci dozvole za slatkovodnu akvakulturu, mogu slati zahtjeve za direktna plaćanja u akvakulturi. Podršku je moguće ostvariti isključivo za proizvodnju ostvarenu na sopstvenom uzgajalištu, a rok za dostavljanje zahtjeva je 30. septembar 2020. godine. Sredstva opredijeljena za ovu mjeru iznose 67.000 €.

 

 

Dalje jačanje ribolovne flote

Mjera jačanja profesionalne ribolovne flote predstavlja dio višegodišnjeg programa i napora koji se ulažu u obnovu i modernizaciju ribolovne flote. Ukupni planirani iznos sredstava u 2020. godini povećan je za 80.000 eura i iznosi 280.000 eura.

Profesionalni ribari na moru mogu dobiti bespovratnu podršku u iznosu do 50 odsto prihvatljivih investicija  za rekonstrukciju i opremanje ribolovnih objekata, generalnu opravku ili nabavku novih motora, nabavku opreme za ribolov i plovidbu, i opreme za čuvanje ribe u cilju podizanja standarda bezbjednosti hrane.

Visina podrške kroz javne pozive za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa iznosi do 50% od ukupne vrijednosti ispostavljenih računa, maksimalno do 10.000 € po plovilu.

Novinu ove godine predstavlja povećanje iznosa sredstava namijenjenih za mali privredni ribolov po pojedinačnom zahtjevu za podršku, koji je povećan sa prošlogodišnjih 5.000 na 6.500 eura, čime je odgovoreno zahtjevu ribarskih udruženja koji su aktivno učestvovali svojim predlozima u kreiranju Agrobudžeta.

Rok za dostavljanje zahtjeva za javne pozive za modernizaciju profesionalne ribolovne flote je 1. novembar 2020. godine.

 

marikultura akvakultura aquaculture fish riba ribe uzgajanje riba ribarnica ribnica ribnjak_webp

Marikultura i akvakultura

Kroz dva javna poziva za dodjelu podrške za poboljšanje konkuretnosti i efikasnosti sektora marikulture i slatkovodne akvakulture, u iznosu do 50 odsto investicije, uzgajivači mogu rekonstruisati uzgajališta, izgraditi ili rekonstruisati objekte za skladištenje hrane i opreme, nabaviti opremu za automatizaciju procesa uzgajanja, kao i opreme za poboljšanje higijene. Podržavaju se i investicije za nabavku mreža i uvođenje novih tehnologija, u cilju zaštite uzgajališta od predatora. Maksimalna podrška kroz javne pozive za marikulturu i slatkovodnu akvakulturu iznosi do 7.000 €, s tim što je podrška unapređenju sektora slatkovodne akvakulture zbog velikog interesovanja uzgajivača povećana na 60.000 eura.

Rok za dostavljanje zahtjeva na pozive za uzgajivače je 45 dana od dana objavljivanja javnih poziva.

Sve detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima za podršku nalaze se u javnim pozivima na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ostali programi podrške ribarstvu

Mjera održivog upravljanja i očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama, pretrpjela je značajne dopune. Dijelu ove mjere, kojom se podržava Institut za biologiju mora, pored postojećih aktivnosti ove godine dodata je aktivnost uvođenja inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe.  Navedena aktivnost je kreirana u susret ne baš dobrim rezultatima stanja životne sredine ispod samih uzgajališta, tako da želimo da oporavak navedenih staništa uradimo na način koji se pokazao kao dobra praksa na regionalnom nivou. Za ovu mjeru opredijeljeno je 122.000 eura.

ribarstvo akvakultura marikultura riba ribolov crna gora fishing montenegro extreme tourism turizam sportski ribolov

Nova budžetska linija za monitoring i kontrolu

U cilju daljeg nastavka borbe protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova uvedena je nova budžetska linija koja podrazumijeva unapređenje sistema monitoringa i kontrole u ribarstvu. Na ovaj način je omogućena nesmetana operativnost Ribarskog monitoring centra uspostavljenog 2018. godine, kao i ispunjavanje jednog od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 13 – Ribarstvo.

Kroz MIDAS 2 projekat posebna podrška ribarima i ribolovnom turizmu

U okviru nastavka realizacije MIDAS 2 projekta u 2020. godini naglasak će biti stavljen na unapređenje kopnene infrastrukture za ribare, kao što je izgradnja ribarske luke u opštini Ulcinj na lokalitetu Rt Đeran. Takođe, obezbijediće se podrška ribarima malog obalnog ribolova kroz grantove za nabavku novih plovila i opreme, unapređenje inspekcije i kontrole ribolovnih aktivnosti kroz nabavku plovila za inspekciju, koji bi trebao biti isporučen do sredine februara. Za ovu mjeru opredijeljeno je 1.500.000 eura.

Mjerom održivog upravljanja slatkovodnim ribarstvom kao i prethodne godine podržava se razvoj sportsko ribolovnog turizma, jačanje kontrole sportsko–ribolovnih aktivnosti, upravljanje slatkovodnim resursima na osnovu raspoloživih naučnih podataka, kao i izrada ribolovnih osnova.

 

meCrnogorski available languages

Top